Persverklaring rakende die datum van implementering van die samesmelting van die maatskappye

  • 12 Oktober 2020
  • 2862
  •  
  •  
  •  persverklaringDie aanbod aan die Suidwes aandeelhouers is nou in die implementeringsfase en word Senwes die alleenaandeelhouer in Suidwes.  Sedert die goedkeuring van die transaksie in Augustus 2020, is heelwat beplanning deur die Maatskappye gedoen met betrekking tot die samesmelting en die strukturering van die onderskeie operasionele besighede.

“Wanneer twee besighede saamgevoeg word, bring dit onafwendbaar spanning, verandering en aanpassing mee. Die meer algemene spanningsareas is dié van personeel en klante”, het Francois Strydom, Hoof Uitvoerende Beampte van Senwes, gesê.

Die logiese uitvloeisel van 'n samesmelting van maatskappy in twee geografies aangrensende gebiede, is 'n fokus op kostebesparing en die benutting van sinergieë. So 'n proses bring onsekerheid mee vir die personeelkorps van beide besighede omdat die beginsel van beste-van-beide toegepas word.  Klante hou tradisioneel ook nie van die verandering van bekende prosesse nie, maar dit is deel van die dinamika van samesmeltings en ook tekenend van die herskikking van die voedselwaardeketting, wat 'n proses is wat eintlik die laaste twee tot drie jaar reeds plaasvind.  Natuurlik het Covid-19 dié proses, sowel as die inkrimping van veral die finansiering sektor, versnel.

Die personeelherskikkingsproses is feitlik voltooi en die prosesse wat klante-ervaring beïnvloed, sal nou oor die volgende paar maande uitgevoer en gestabiliseer word.  "Vir ons voorsien ons besigheid soos altyd, maar dit is onvermydelik dat sekere aspekte nie altyd so glad sal verloop soos wat 'n mens hoop nie", het Francois verder toegevoeg.

Ons het baie groot waardering vir die begrip en geduld van alle partye gedurende die proses - dit is iets waardeur die Senwes Groep al 'n paar maal is en ons weet dat aanvanklike skeptisisme weldra na beter dienslewering sal oorskakel.

Senwes sal die verskillende belangegroepe weldra van meer inligting voorsien en bedank ons verskaffers-en kliëntebasis vir hulle voortgesette en getroue ondersteuning.

Navrae: Francois Strydom
Groep Hoof Uitvoerende Beampte
Tel: +27 18 464 7115
[email protected]
www.senwes.co.za


Verwante Artikels