Persverklaring | Goeie tussentydse resultate vir die Senwes Groep

  • 03 Desember 2021
  • 1607
  •  
  •  
  •  press-releaseWesensverdienste het sy vorige rekordlopie van R224 miljoen met 35,3% tot R303 miljoen oorskry.

Kontantvloei gegenereer uit bedryfsaktiwiteite beloop R548 miljoen – 24,5% hoër as die R440 miljoen wat gedurende die oorstemmende tydperk van die vorige jaar gegenereer is. 

ʼn Wins toeskryfbaar aan ekwiteitshouers van die houermaatskappy van R302 miljoen is gelewer vir die ses maande geëindig op 31 Oktober 2021 – ʼn 7,5% toename vanaf die R281 miljoen van die ooreenstemmende tydperk van die vorige jaar. 

“ʼn Uitsonderlike landbouproduksie-en kommoditeitspryssiklus, tesame met die ontsluiting van sinergieë uit samesmeltings en die herorganisasie van die groep se sakemodel, het rekordresultate vir die eerste ses maande van die finansiële jaar tot gevolg gehad,” sê Francois Strydom, Groep Hoof Uitvoerende Beampte. 

Ander finansiële hoogtepunte is ʼn tussentydse dividendverklaring van 34 sent per aandeel (2020: 32 sent/aandeel) terwyl die netto batewaarde van die groep met 10,7% tot R18,04 per aandeel toegeneem het. ʼn Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel van 185,7 sent is in die eerste ses maande gelewer, wat 21,6% hoër is as die 152,7 sent/aandeel vir die ooreenstemmende tydperk van die vorige jaar. 

Vooruitsigte
Strydom verduidelik dat hoë reënval en gunstige grondvogvlakke ʼn goeie seisoen tot gevolg behoort te hê. Hy voeg by dat daar voorsien word dat graankommoditeitsuitvoere sal toeneem, wat waarskynlik laer graanoordragvoorraad vir die volgende seisoen tot gevolg sal hê.

In terme van die groep, is Senwes daartoe verbind om sy strategiese diversifikasiedryf na laer risikomarkte voort te sit. 

EINDE
Navrae: Francois Strydom
Groep Hoof Uitvoerende Beampte
Tel: +27 18 464 7115
E-pos: [email protected]
www.senwes.co.za 


Verwante Artikels