#NIG2022 | Die natuur maak saak: die verantwoordelike gebruik van chemikalieë

  • 17 Mei 2022
  • 208
  •  
  •  
  •  persverklaringDie paneel het bestaan uit dr Klaus Eckstein (Bayer Southern Africa), Kobus Meintjies (CropLife South Africa), Egon Zunckel (Zunckel Farms) en Jaco Minnaar (Uitsny Boerdery).

Die kern van die gesprek was die fyn balans tussen die verantwoordelike gebruik van chemikalieë, die boer se winsgewendheid en die volhoubare produksie van gesonde voedsel. Volgens dr Eckstein is die huidige tendens om meer met minder te produseer, maar dit moet nie ten koste van die rentmeesterskap van ons nakomelinge wees nie. “Ons moet altyd onthou dat ons nie vir net 'n dag lank boer nie, maar dat ons in toekomstige generasies belê," het dr Eckstein gesê.

Jaco Minnaar, 'n derdegenerasieboer, stem hiermee saam en sê dat wanneer 'n boer vir die toekoms beplan, hy dit doen met die visie van 50 tot 60 jaar. Rentmeesterskap beteken vir hom dat die regte produk op die regte tyd gebruik moet word. Na aanleiding van 'n vraag oor omgewingsrentmeesterskap, het Zunckel aangedui dat hy 'n bewaarder van die grond is en as sodanig 'n voorstander van vernuwende boerderypraktyke is. Sodanige praktyke stel hom in staat om 'n gesonde natuur na te streef en dit beperk sy gebruik van skadelike chemikalieë.

CropLife, 'n betroubare vennoot

Meintjies het op die rol gefokus wat CropLife South Africa - 'n nie-winsgewende bedryfsorganisasie - speel in die bediening en verteenwoordiging van verantwoordelike vervaardigers, verskaffers en verspreiders van volhoubare oesbeskerming en openbare gesondheidsoplossings in die landbou-, openbare gesondheid- en verbruiksektor van Suid-Afrika.

Hy verduidelik dat dit die organisasie se visie is om omgewingsversoenbare oplossings te verskaf wat volhoubare, veilige en bekostigbare voedselproduksie verseker, en derhalwe voedselsekuriteit in Suid-Afrika. Dit word gedoen by wyse van opleiding, regulatoriese bystand en gereelde beleidsopdaterings aan lede van die organisasie.

Tegnologie aan die voorpunt

Deur gebruik te maak van sensors, hommeltuie, veranderlike toedienings- en ander slim tegnologie, kan produsente nou staat maak op akkurate data vir die bestuur van nie slegs hul chemiese programme nie, maar ook hul oesbeskermingsprogramme.

Dr Eckstein verduidelik dat tegnologie 'n groterwordende rol speel in die bestuur van landbouchemikalieë, maar beklemtoon dat daar nie 'n eenvormige benadering is nie. Die tegnologieë wat in Suid-Afrika benodig word, verskil byvoorbeeld radikaal van dit wat in Europa benodig word.

Hou die gesprek aan die gang

Die paneellede was eenparig van mening dat landbou en die gebruik van chemikalieë in landbou 'n belangrike besprekingspunt behoort te bly, ter wille van volhoubare en verantwoordelike voedselontwikkeling in Suid-Afrika.

“Deur die gesprek aan die gang te hou, kan ons die totale waardeketting opvoed en ophef, wat 'n groot bydrae sal lewer tot volhoubare en winsgewende landbou, aangesien ons almal rentmeesters van die omgewing en die toekoms is", sê dr Eckstein. 


Verwante Artikels