#NIG2022 | Data in landbou: 'n nuwe era

  • 19 Mei 2022
  • 246
  •  
  •  
  •  press-releaseTydens die sesde sessie van Nasie in Gesprek by Nampo Bothaville, het Theo Vorster met data- en tegnologiespesialiste gepraat oor die bestuur en gebruik van data om effektiwiteite en besluitneming op die moderne plaas te verbeter.

Die paneel wat hierdie gesprek gevoer het, het bestaan uit Gerhard van der Burgh (BFAP), Estelle Lubbe (The Awareness Company), Alf White (Senwes) en Stehan Cloete (John Deere AME)

Laat data vir jou werk

Volgens Theo Vorster neem die gemiddelde graanboer sowat 40 kritiese besluite wat direk op hul winsgewendheid impakteer gedurende 'n seisoen. In die lig hiervan, moet data toeganklik wees en effektief kan bydra tot die besluitnemingsproses.

Data op sigself is niks, verduidelik White. Volgens hom moet dit deur 'n proses gaan ten einde in intelligensie omskep te word. Dit kan slegs van hierdie punt af gebruik word om modelle te ontwikkel wat 'n toekomsprognose kan maak. Dit is binne hierdie sfeer waar data 'n bate word waarop besluitneming gebaseer kan word.

Lubbe is van mening dat data getransformeer moet word ten einde 'n storie te skep wat produsente maklik kan interpreteer en implementeer. Dit moet in gedagte gehou word dat produsente nie dataspesialiste of -analiste is nie en insigte behoort meer spesifiek as net in die vorm van lyngrafieke aangebied te word.

Die oorbrugging van die datagaping

Die paneellede is dit eens dat Suid-Afrika nog onderworpe is aan groot verdeeldheid oor data.

Volgens Lubbe is 'n reuse onontginde segment van data in landbou, die verlore data van die verlede. Hierdie onontginde data is volgens Van der Burgh nie slegs 'n datagaping nie, maar eerder 'n ruimte so groot soos die Grand Canyon. Hy is ook van mening dat dit tyd sal verg om data van die grond af en tot in die argitektuur op te bou - iets wat 'n reuse geleentheid vir die sektor bied.

“As 'n boer word van jou verwag om alles op die plaas te hanteer - jy is van die menslike hulpbronne direkteur tot die finansiële bestuurder en nou is daar nog druk op jou om al die data wat gegenereer word, te interpreteer," sê Cloete. Hy voeg verder by dat produsente vroegtydig moet besluit oor dit wat tegnologie vir hulle op die plaas moet ontsluit.

Die deel van data is voordelig vir alle partye

Lubbe het uitgebrei oor die wanpersepsie dat datasekuriteit en vertroue een van die grootste probleme binne die databedryf is.

In die geval van John Deere, het Cloete verduidelik dat 2 500 masjiene Suid-Afrika voorsien van intydse data op 'n daaglikse basis. Dié proses het daartoe bygedra dat die vertrouensprobeem oorkom is deur die versameling van masjiendata teenoor finansiële of operasionele data.

Ten opsigte van die gebruik van datategnologie, het White aanbeveel dat produsente wat markleiers wil wees ‘n ingesteldheid moet hê wat meer gewillig is om hul data te deel.

Lubbe het in reaksie hierop gesê dat daar kennis geneem moet word dat indien meer as een persoon dieselfde data-oplossing gebruik, dit in werklikheid teen 'n eksponensiële tempo ontwikkel. Sy het ook gesê dat produsente nie bevooroordeeld moet wees om hul intellektuele eiendom (IP) te beskerm nie, aangesien die deel van data voordelig is vir almal.


Verwante Artikels