KLK Lanbou Beperk - Jou Vennoot. Betroubaar. Innoverend

  • 07 July 2020
  • 2866
  •  
  •  
  •  nuusDie behoefte om georganiseerde optrede was van meet af ʼn prioriteit onder karakoelboere. Dit het dan ook gelei tot die stigting van dié koöperasie op 24 September 1941. Op 28 November 1941 word SAKK dan ook amptelik as ʼn koöperasie geregistreer.

Die koöperasie het gou sy voete gevind en was instrumenteel tot die groei van die bedryf. Met die verloop van jare is die behoefte van lede aangespreek ten opsigte van die insetkant en is die Handelsafdeling tot stand gebring, wat vandag bestaan uit negentien (tradisionele koöperasiewinkels) handelstakke asook die vier Build it-boubenodighede konsessies wat op Upington, Kathu, Kuruman en Postmasburg gevestig is.

Die direksie het besluit om verder te diversifiseer en in 1982 is begin met die bemarking van vleis. Die daling van die pryse van pelse het daartoe gelei dat die boere hoofsaaklik na dorper boerdery oorgeskakel het en het indirek daartoe gelei dat die maatskappy vandag ʼn hele vleis, veiling- en lewendehaweafdeling het, wat bestaan uit drie abattoirs (Upington, Carnarvon en Ramskop) met gesamentlike slagkapaistiet van 2950 kleinvee per dag, ‘n voerkraal met ‘n staankapsiteit van 6500 skaap en veilingspunte in Upington, Kuruman, Olifanthoek en Postmasburg vir verskeie produksie- en stoetveeveilings.

ʼn Verdere belangrike gebeurtenis was toe SAKK die belange van BKB in die Noord Kaap uitgekoop het. Een van die voorwaardes was dat die koöperasie se naam verander en het Karakoel- en Lewendehawe Koöp tot stand gekom. Daarna het die onderneming toegetree tot die motorbedryf wat bestaan uit Nissan-, Datsun-, Isuzu- en Renaulthandelaarskappe asook ‘n tweedehandse motorafdeling (KLK Auto), en ook die brandstofbedryf, wat bestaan uit KLK Petroleum en 11 kleinhandelrybane. KLK Petroleum versprei grootmaat BP brandstof, gas en smeermiddels in die Noord-Kaap. KLK bedryf tans 11 kleinhandel (24 uur) rybane, nl. twee Engen, een Total en agt KLK-rybane, vanaf Olifantshoek tot Calvinia.

ʼn Versekeringsafdeling is ook gevestig wat korttermyn- en oesversekering bemark.

Die koöperasie is op 17 September 1997 omskep in ʼn maatskappy met aandeelhouers wat dieselfde was as die lede van die koöperasie. Daar was geen keer aan KLK se groei en word oor die volgende 10 jaar bygevoeg ʼn beeshuidverwerkingsaanleg (natblou) te City Deep, wat deel vorm van die SA Dorper Groep, waar dorpervelle berei word vir die Italiaanse modemark en huide in natblou vorm vir die motorindustrie verwerk word.

In 2015 is 'n 50% aandeel ook in Carpe Diem Raisins verkry, Carpe Diem Raisins is ‘n gevestigde handelsnaam in die internasionale rosyntjiemark. Carpe Diem koop, verwerk en verpak rosyntjieprodukte langs die Oranjerivierstreek en bemark hoofsaaklik in die buitelandse mark met ʼn verpakkingkapasiteit van 22 000 ton.
In 2019 het Senwes Beperk die maatskappy se meerderheidsaandeelhouer geword met 'n 57,67% belang en is KLK en Senwes saam besig om strategiese groei en geleenthede te ontgin.

Dit is dan die verhaal van die veeboer se eie organisasie in hierdie harde, maar tog ook dankbare en oorvloedige wêreld, wat gegroei het tot ʼn dinamiese maatskappy met ʼn omset van meer as R2 500 miljoen per jaar.Related Articles