Nuusbrief-subskripsies

Sleutel asseblief jou e-posadres in


Kanselleer subskribsie

 


2017/02/24 06:00:00 PM   [delayed]
SAFEX MAR7
(last)
APR7
(last)
WM 2886 (-100) 2450 (-70)
YM 2795 (-100) 2440 (-100)
WH 3940 (+4) ()
SU 4622 (-150) 0 (0)
R/$ (bid) = 12.9485
Data Feed: REUTERS & JSE

KENNISGEWING AAN AANDEELHOUERS

SENWES BEPERK EN SENWESBEL BEPERK ("die Maatskappye") NOTEER OP DIE ZARX BEURS INGEVOLGE DIE WET

File_Format_Pdf-256x256   Senwes Noteringskennisgewing  ZAR X Logo 
File_Format_Pdf-256x256  Senwesbel Noteringskennisgewing
File_Format_Pdf-256x256  Akte van Oprigting
File_Format_Pdf-256x256  Kennisgewing aan Aandeelhouers
File_Format_Pdf-256x256  Senwes Makelaarsaanstelling
File_Format_Pdf-256x256  Computershare - Mandate
Senwes Tussentydse ResultateLoopbane


     
Pre-Owned   Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za