Tegnologie en dienslewering ʼn dubbeldoor-aanslag vir sukses

  • 11 September 2020
  • 1415
  •  Senwes
  •  
  •  Die eerste wêreldberaad vir intelligente boerderypraktyke het onlangs in Duitsland plaasgevind en het verteenwoordigers van landboubesighede van regoor die wêreld byeen gebring. Gedurende die tweedaagse beraad is die nuutste tegnologiese tendense bespreek terwyl nuwe toepassings op die proef gestel is. Hierdie toepassings sluit in kunsmatige intelligensie, masjienleertegnologieë, sensors, satelliet-tegnologie, presisieboerdery, hommeltuie en verskillende robottoepassings.

Terwyl die bedraad opnuut die fokus op innoverende tegnologie geplaas het, is dit belangrik dat die landbousektor moet aanpas by die nuwe tendense ten einde volhoubaar en toepaslik te bly. Dit sluit in toegang tot nuwe tegnologie en onmiddellike dataontsluiting. Senwes Equipment streef daarna om in hierdie snel veranderende tegnologiese omgewing, ʼn innoveringsvennoot vir produsente te wees.

Tegnologie futloos sonder gepaardgaande dienslewering

Met die aanvang van die vierde industriële revolusie sal nuwe tegnologieë nie net produktiwiteit verhoog nie, maar ook ʼn belangrike rol speel in ekonomiese volhoubaarheid mits ʼn ondersteuningsbalans gevind kan word. Volgens Etienne Nel, Bemarkingsbestuurder by Senwes Equipment, verteenwoordig intydse ondersteuning en volgehoue dienslewering die spreekwoordelike kantelpunt as dit kom by die effektiewe gebruik van nuwe boerderytegnologie.

Etienne verduidelik dat tegnologiese voortuitgang reeds duidelik te bespeur is in presisieboerdery, met trekkers en stropers wat onder meer oor grondmonsterneming, geografiese posisioneringstelsels en veranderlike toedieningstegnologie beskik.

Die gonswoord is en bly egter ‘data’ en volgens Etienne speel tegnologie ʼn al groter rol in data gedrewe besluitneming. In hierdie verband stel presisieboerderytegnieke produsente in staat om, gegrond op omvattende data-analises, presiese voginhoud, grondgehalte en kunsmisbehoeftes vas te stel. Data wat deur middel van satelliet-tegnologie verkry word, help voorts om uitgawes drasties te besny, nie net in terme van regstreekse uitgawes soos water en misstowwe nie, maar ook operasionele-uitgawes soos brandstof en die slytasie van heelwerktuie.

Nog ʼn voordeel van hierdie tipe tegnologie is dat produsente, deur data-analise, die produktiwiteit van hul landerye kan meet en bestuur. Deur data patrone te vergelyk van een seisoen na die ander, kan meer doeltreffende toekomsbeplanning gedoen word.

Die gebruik van selfoontoepassings om produsente te help om hul boerderytoerusting beter te bestuur, is ook baie gewild. Alhoewel hierdie tegnologie nie nuut is nie, is die tempo waarteen die kompleksiteit van hierdie toepassings ontwikkel, wel noemenswaardig. Slimfoontegnologie en -integrasie maak dit byvoorbeeld vir werkswinkeltegnici moontlik om potensiële meganiese probleme te identifiseer na aanleiding van foutboodskappe wat aan diensoperateurs deurgestuur word, nog voordat die probleem fisies realiseer. Op hierdie manier kan die nodige onderdele onmiddellik bestel word en die gepaardgaande diensopsies kan oorweeg word. Staantyd as gevolg van meganisasieprobleme kan daarom heeltemal uitgeskakel word.

Vir meer inligting oor presisieboerdery en nuwe tegnologiese tendense, besoek die Senwes Equipment webblad: https://www.senwes.co.za/produkte-dienste/toerusting-implemente of skakel Senwes Equipment se presisieboerdery-afdeling by 018 464 7526.


Verwante Artikels