Senwes herskryf die geskiedenis met rekordresultate

  • 06 Julie 2022
  • 3147
  •  Senwes
  •  
  •  press-releaseDie finansiële resultate van die Senwes Groep reflekteer 'n 45,8% verhoging in omset na R10,88 miljard (2021: R7,46 miljard) terwyl die operasionele wins van R1,06 miljard verhoog het met 30,9% vanaf die vorige jaar se R810 miljoen.

'n Wins toeskryfbaar aan normale ekwiteitshouers van R601 miljoen is afgelewer, wat 'n verhoging van 19,2% verteenwoordig vergeleke met R504 miljoen in die vorige jaar.

“Die volatiliteit wat na die Covid-19 pandemie gevolg het, het die wyse waarop alle besighede hul bestaan en besigheidsmodelle oorweeg, verander. Daarbenewens het die Russiese inval in Oekraïne ‘n globale effek op kommoditeitsprysbewegings gehad, en is dit duidelik dat ons aanpasbaar en meer innoverend sal moet wees ten einde by 'n snel- en deurlopend-veranderende besigheidswêreld aan te pas", sê Francois Strydom, Groep Hoof Uitvoerende Beampte.

Hy voeg by dat die groep se stabiele finansiële prestasie afhanklik is van Senwes se aanpasbaarheid en herskeppingsvermoë ten einde aan die toekomstige behoeftes van sy diverse klantebasis te kan voldoen. "Deur ons toekoms as landboubesigheid te herbedink, het ons nie net ons verbintenis tot relevansie, innovering en waardeskepping herbevestig nie, maar ook ons belanghebbendes in staat gestel om hul eie besigheidspotensiaal te herbedink en uiteindelik te herontwerp”.

Ander finansiële hoogtepunte sluit in die verklaring van 'n finale dividend van 34 sent per aandeel (2021: 32 sent per aandeel) en 'n spesiale dividend van 56 sent per aandeel (2021: 26 sent per aandeel). Die netto batewaarde van die groep het na R19,48 per aandeel (2021: R17,07 per aandeel) verhoog. Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel van 398,2 sent is afgelewer, wat 62,9% hoër is as die 244,4 sent per aandeel in die vorige jaar.

Die groep se Finansiële Dienste-segment reflekteer 'n wins voor belasting van R153 miljoen – 'n 4,8% verbetering op die vorige jaar se prestasie. Die Insetverskaffingssegment het met 51,3% gegroei met ‘n wins voor belasting van R481 miljoen wat behaal is. Wat betref die Marktoegangssegment, is 'n 52,6% groei aangeteken, wat beteken dat 'n wins voor belasting van R325 miljoen afgelewer is. 'n Afname in wins voor belasting van 24,1% na R101 miljoen word gereflekteer vir die Verwerkings-, kondisionerings- en marksegment.

Vooruitsigte

“Bo-normale grondvogvlakke, hoër wintergraanaanplantings en 'n groter neiging na sojaboonproduksie word verwag, wat 'n beter balans van die kommoditeitsboek as in die verlede tot gevolg behoort te hê. Selfs met buitensporige verhogings in produksiekoste, word verwag dat die vertrouensindeks van landbou en hektare onder verbouing hoog sal bly vir die komende seisoen”, sê Senwes Groep Hoof Finansiële Beampte, Corné Kruger.

EINDE

Navrae: Francois Strydom
Groep Hoof Uitvoerende Beampte
Tel: +27 18 464 7115
www.senwes.co.za


Verwante Artikels