Agbiz Graan | Rolspelers moet hande vat om waardeketting te versterk

  • 22 September 2021
  • 954
  •  Senwes
  •  
  •  nuusDié bespreking is deur dr John Purchase, uitvoerende beampte van Agbiz, gefasiliteer en het die formaat van ʼn paneelbespreking tussen verskeie rolspelers in die graanwaardeketting ingesluit. Hierdie rolspelers het produsente, bergingsoperateurs, veevoervervaardigers, handelaars en oliesadeverwerkers ingesluit.

Volgens Derek Mathews, voorsitter van Graan SA, steun en verwelkom die organisasie nuwe inisiatiewe, mits dit vanaf die plaashek ingestel word. “As die aansporing om nuwe inisiatiewe te probeer of te implementeer die plaas ook bereik, sal boere produseer wat hul verbruikers, soos byvoorbeeld meulenaars, vereis.”

Op sy beurt het Heiko Köster, ʼn bekende in die veevoervervaardigingsbedryf gesê dat Suid-Afrika nie vir enige land hoef terug te staan as dit kom by silobedrywighede nie. Hy meen wel dat logistieke uitdagings dié sentiment demp. “Die feit dat alle nuwe veevoermeulens nie langs spoorwegsilo’s gebou word nie is kommerwekkend. Boere kla oor pryse en premies, en met rede. Aan die einde van die dag betaal die hele waardeketting die prys vir die buitensporige logistieke kostes.”

Tydens die bespreking het Erhard Briedehann beklemtoon dat ons in Suid -Afrika, veral in die landbou, baat by die beskikbaarheid en toeganklikheid van kwaliteit inligting. Vanuit die oogpunt van die oliesadebedryf onderneem die Suid -Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) byvoorbeeld ʼn jaarlikse gewasgehalte-opname per silo én per streek.

Arrie Wessels van Pioneer Foods het die standpunt bepleit dat die sektor kultivar-evaluering deur die SAGL moet oorweeg. “Ons sal alle bestaande variëteite moet evalueer om te sien watter variëteite byvoorbeeld as 'n witmielie -supergraad kwalifiseer. Ons sal ook met die planttelers self moet gesels. Meulenaars moet 'n totale begrip hê omdat hulle op 'n kruispad is, naamlik verkies meulenaars kontrakboerdery of is hulle ten gunste daarvan om bedryfswye inisiatiewe te ondersteun?”

Ter afsluiting het Maritz gesê dat skakeling tussen die graan-en oliesadesektor en die graanhanterings-en bergingsektor moet voortduur ten einde operasionele uitdagings en geleenthede aan te spreek. Die rol van individuele agri-besighede moet egter nie buite rekening gelaat word nie. “Die tyd is ryp vir die totale waardeketting om hande te vat en geleenthede te identifiseer en aan te gryp” meen Maritz.


Verwante Artikels