MySenwes - Hulp
Indien jy enige probleme of navrae het, kontak asseblief die MySenwes Hulplyn:
 

Sukkel jy om toegang tot jou MySenwes rekening te kry?  Email

SENWES MySenwes   Sukkel jy om toegang tot jou MySenwes rekening te kry?

Kontak asseblief die Senwes Hoofkantoor om jou te help om jou rekening te herstel.


Facebook   Twitter   YouTube  

 
Indien u enige vrae of kommentaar oor hierdie bladsy het, kontak asseblief vir:
Bernadette  Viljoen | +27 18 464 7209 |
SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za