Meer oor MySenwes

 

MYSENWES IN KORT

MySenwes is 'n aanlyn-platform waar kliënte en produsente relevante inligting kan kry soos rekeningstate, fakture en termynlenings, graaninligting, produktelyste van jou naaste Hinterland-takke en Senwes Equipment werkkaartfakture. Die werkkaartfakture kan nou in PDF-formaat afgelaai word en bevat meer detail sodat kliënte kan sien watter werk, teen watter koste gedoen is.

Besoek MySenwes  |  

WAT BIED MYSENWES

 
  • Maklike toegang tot jou Senwes rekeningstate en fakture
  • Graanvoorraad-inligting
  • Graan vastepryskontrakte
  • Produsentevoorraad
  • Termynlenings
  • My Files (Landboudienste-dokumente van toepassing op jou)
  • Voorraad op hande (n Lys van produkte in voorraad (sien beskikbare produkte volgens onderskeie kategorieë by jou naaste Senwes Village-takke.)
  • Landbou-hulpmiddels (Senwes Landboudienste het verskeie nutsmodelle ontwikkel om produsente by te staan in terme van besluitneming op die plaas en om waarde tot hul dienspakket toe te voeg.)
  • Pasgemaakte webblad-ervaring en gebruikersvriendelik.
  • Jy sal deel in alle opwindende toekomstige ontwikkelings.