Meer oor die AgriRewards

 

WAT BEHELS AGRIREWARDS?

AgriRewards is ‘n uitgestelde bonusskema in terme waarvan Senwes jaarliks 'n groot gedeelte van sy wins aan klante allokeer om hulle te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus word in die jaar waarin die allokasie uitloop, in die vorm van kontant uitbetaal.

AgriRewards webblad  |