Volhoubaarheid

 

Volhoubare bestuur is integraal tot ons strategie en aktiwiteite omdat dit die volhoubaarheid van Senwes as lopende saak ondersteun. Ons is verbind daartoe om die volhoubaarheid van ons besigheid te verseker en terselfdertyd ’n bydrae te lewer tot die voortbestaan van ’n regverdige, billike en stabiele gemeenskap, sowel as die bewaring van die ekostelsel. Ons doen dit deur bewus te wees van ons aksies en die impak van ons aksies op die gemeenskap en die natuurlike omgewing en deur die ontwikkeling van strategieë wat die negatiewe impak sal minimaliseer en die positiewe impak sal optimaliseer.

Thobo Trust

 

In 2014 is Thobo Trust in die lewe geroep as ‘n onafhanklike trust en as strategiese vennoot vir Senwes se Swart Ekonomiese Bemagtiging en sosio-ekonomiese ontwikkelingsdoelstellings. Senwes werknemers, plaasarbeiders, opkomende boere en gemeenskappe in plattelandse gebiede waar Senwes besigheid bedryf, trek die grootste voordeel uit hierdie besigheidsmodel.

Thobo Trust Webblad  |  

DIE VERSLAG IS SLEGS IN ENGELS BESKIKBAAR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LET WEL:

Senwes’ CSI vision is to be a renowned corporate citizen that contributes to the sustainable development of communities and society as whole.

Committed to the national development plan, the Senwes group aligns its initiatives with government’s development priorities. We are passionate about contributing to the sustainable development of the rural areas, especially in the areas where the Senwes group conducts business.

Senwes is committed to the creation of shareholder value, the sustainability of which is based on how we conduct our business, how we treat our employees, the environment and the communities in which we operate.

STRATEGIC CORPORATE SOCIAL INVESTMENT

Senwes’ strategy places emphasis on forward-looking, integrated and strategic interventions, based on a well researched understanding of current and anticipated future problems; and devising long-term solutions thereto; and seek to:

 • initiate and support innovative, ground-breaking initiatives and practical solutions to community problems and needs;
 • work with communities at grass-roots level;
 • support community interventions that are viable and have a wider, broader, sustainable impact in the long term;
 • leverage the resources, potential and opportunities of communities, so as to ensure that they can take ownership and responsibility for their own development;
 • provide our employees with opportunities and support to contribute to the well-being and development of communities in which they live and which we operate;
 • work in partnership with the community, government, non-governmental organisations and other businesses and in a consultative manner.

KEY FOCUS AREAS

Senwes seeks to develop people continuously and equip them with technical and life skills that will enable them to create and take advantage of opportunities, thereby improving their standard of living and ensuring that they experience a better future.

 • Education
 • Economic and enterprise development
 • Sports
 • Food Safety
 • Welfare


VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

1 Mei 2019 - 30 April 2020

 

The 2020 Integrated Report showcases Senwes’ ability to adapt to an ever-changing environment. With our roots firmly planted in agriculture, our approach to every interaction is strategic by nature and focused on creating value for all our stakeholders over the short, medium and long term. The version of the Senwes Integrated Report includes the audited full financial statements (164 pages).

LET WEL: DIE VERSLAG IS SLEGS IN ENGELS BESKIKBAAR

  BESOEK SENWES SE VERSLAGPORTAAL    BLAAI AANLYN