Senwes Uitvoerende Komitee

 

Dit is die plig van die hoof uitvoerende beampte om strategieë en beleide, soos goedgekeur deur die direksie, uit te voer, om die besigheid te bestuur en om alle opdragte van die direksie uit te voer. Die hoof uitvoerende beampte word ondersteun deur ‘n bestuurspan, soos aangedui in die onderstaande struktuur 

FRANCOIS STRYDOM - GROEP HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

 

B.Sc Landbou (Hons) (Veekunde)

 

CORNÉ KRUGER - GROEP HOOF FINANSIËLE BEAMPTE

 

B.Com (Hons) (Rek), GR (SA)

 

CHRISTO BOOYENS - BESTURENDE DIREKTEUR: TRADEVANTAGE (EDMS) BPK

 

B.Sc (Hons) M.Sc

 

FRANCOIS DE KOCK - UITVOERENDE BESTUURDER: SENWES CREDIT

 

B.Com (Bankwese)

 

WIKUS GROBLER - GROEPBESTUURDER: BESIGHEIDSONTWERP & TESOURIE

 

B.Com (Hons), GR (SA)

 

ELMARIE JOYNT - GROEP MAATSKAPPYSEKRETARIS & HOOF REGSADVISEUR & KSB

 

B.Com (Regte), LLB, FCIS, FCIBM (Prokureur en Notaris van die Hoër Hof

 

JOHAN LE GRANGE - GROEPBESTUURDER: KORPORATIEWE FINANSIES & STRATEGIE

 

M.Com. Ph.D

 

PIETER MALAN - UITVOERENDE BESTUURDER: SENWES GRAINLINK

 

Nasionale Diploma: Algemene Bestuur, Senior Bestuursontwikkelingsprogram, Harvard Bestuursontwikkelingsprogram

 

DIRK OPPERMAN - GROEPBESTUURDER: INTERNE OUDIT EN GERUSSTELLING & SHEQ

 

B.Com; Dip. Strafregpleging en Oudit

 

FERDIE PIETERSE - UITVOERENDE BESTUURDER: SENWES EQUIPMENT

 

Middelbestuursprogram, John Deere, Kuhn en Krone produkopleiding en ander bemarkingsverwante kursusse

 

ALF WHITE - GROEPBESTUURDER: INLIGTINGSTEGNOLOGIE

 

B.Com (Hons), GR (SA)