Senwes Strategie

 

DOELSTELLING

Om innoverende en geïntegreerde oplossings aan ons klante te verskaf, ten einde hulle in staat te stel om hul besigheid te bedryf.

MISSIE

Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in Suidelike-Afrika wat finansiering, insetprodukte, versekering, opbergings- en hanteringsdienste, logistieke dienste en graanverhandelingsdienste aan graanprodusente, sowel as finansiering aan afnemers van graan, verskaf.

WAAR GAAN ONS HEEN?


STRATEGIESE DOELWIT

Om ’n geïntegreerde landboubesigheid en ’n beduidende rolspeler in die voedselwaardeketting te wees.

STRATEGIESE FOKUS

Die strategie is gefokus op groei en diversifikasie deur konsolidasie en integrasie binne die landbou- en voedselwaardeketting.

STRATEGIESE DOELSTELLING

Om volhoubare waarde vir alle belanghebbendes te skep en om ’n voorkeur beleggingsvennoot, werkgewer, verskaffer en distribusiekanaal, sowel as ’n goeie korporatiewe burger te wees.

STRATEGIESE EVOLUSIE

Senwes se strategie het ontwikkel tot die mate waar die maatskappy op sy huidige markte, nuwe inisiatiewe binne hierdie markte en, in die breër sin, op nuwe inisiatiewe in nuwe markte fokus. Senwes se strategiese evolusie beklemtoon die huidige stand van die verskillende besigheidsaspekte en dui ook aan hoe elk van hierdie aspekte getransformeer kan word in die toekoms.

STRATEGIESE PRIORITEITE

  • Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie.
  • Interne integrasie van die klant.
  • Herorganisasie van besigheidsmodelle.
  • Verhoogde belegging in effektiwiteit.
  • Eksternalisering.
  • Ontsluiting van waardesinergieë.