Senwes Handelsmerk

 

HANDELSMERKBELOFTE

Senwes word gekenmerk deur sy integriteit, lojaliteit en professionalisme, wat gereflekteer word in al sy besigheidsaktiwiteite. Die strategiese benadering is gerig op groei en diversifikasie en deur ’n groter mate van integriteit binne die landbou- en voedselwaardeketting teweeg te bring.

VERANTWOORDELIKHEID

Die Senwes Groep het ‘n geïntegreerde besigheidsmodel en is verantwoordelik daarvoor om ‘n betekenisvolle bydrae te lewer en volhoubare waarde te skep vir alle belanghebbendes, en daardeur ‘n bydrae te lewer tot voedselsekerheid in Suid-Afrika. Senwes fokus op die verskaffing van innoverende en geïntegreerde oplossings vir voedselprodusente en rolspelers in die voedselwaardeketting en is die voorkeur beleggingsvennoot, werkgewer, verskaffer, verspreidingskanaal en korporatiewe burger.

SENWES SE KERNWAARDES

Waarde Beskrywing van waarde
Integriteit Ons strewe daarna om die regte dinge vir die regte redes te doen en om te alle tye eties op te tree.
Besigheidsoriëntasie Al ons aksies is daarop gerig om aan die behoeftes van ons klante en belanghebbendes te voldoen en om hul probleme op ’n professionele wyse op te los
Self-motivering Ons is nougeset in die navolging van die maatskappy se toewydingsverklaring sowel as die realisering van ons loopbaanaspirasies.
Innovasie Ons strewe daarna om kreatief en vindingryk te wees in die soeke na oplossings vir besigheidsuitdagings en voldoening aan ons klante se behoeftes.
Lojaliteit Ons is lojaal teenoor Senwes en tree te alle tye in die beste belang van die maatskappy en al sy belanghebbendes op.
Aanspreeklikheid Ons is verantwoordelik en aanspreeklik vir al ons aksies en toegewyd tot die verskaffing van volledige, ware, akkurate en tydige inligting aan al ons belanghebbendes.

HANDELSMERKE IN DIE SENWES GROEP

SUB-HANDELSMERKE VAN SENWES

FILIALE EN GESAMENTLIKE ONDERNEMINGS