Maatskappyprofiel

 

BREEK NUWE GROND

Senwes is een van die toonaangewende agri-besigheide in Suid-Afrika waar klante die hart van die maatskappy simboliseer. Die maatskappy se wortels is stewig geanker in landbou en spog met ‘n ryk en trotse geskiedenis wat oor ‘n tydperk van 111 jaar strek.

ETIEK-KODE PDF 

FOKUSAREAS

Die Senwes Groep van maatskappye rus op drie pilare – Insetverskaffing, Finansiële en Tegniese Dienste en Marktoegang in die Noordwes, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, NoordKaap en Wes-Kaap. Die Senwes Groep het ‘n geïntegreerde besigheidsmodel wat sy kerndoelstelling fasiliteer, naamlik om ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

 

FINANSIËLE DIENSTE

AGRI CREDIT SOLUTIONS

Agri Credit Solutions bied finansiële produkte soos, inter alia, produksielenings, maandrekeninge, kredietreëlings van 'n langtermynaard en afbetalingsverkoop¬ooreen¬komste aan produsente.

Agri Credit Solutions bied ook gespesialiseerde landbou-ekomoniese dienste soos uitvoerbaarheid- en lewensvatbaarheidstudies, finansiële plaasbestuursprogramme, prestasie- en tegniese effektiwiteitsanalises en vergelykings, terwyl finansiële reëlings ook met die afnemers van graan getref word.

Meer oor Agri Credit Solutions

AGRI CS BATEFINANSIERING

Agri CS Batefinansiering bied omvattende finansiële dienste, gefokus op roerende bates en vaste verbande.

Meer oor Agri CS Batefinansiering

 

CERTISURE

Die Certisure Groep is 'n versekeringsgroep wat spesialiseer in batefinansiering, finansiële beplanning, oesversekering, kredietlewensversekering, korporatiewe versekering, wildversekering, begrafnisdekking en mediese skemas.

Certisure lewer makelaars- en administratiewe dienste, wat voorsiening maak vir en die risikobehoeftes van kliënte aanspreek.

Meer oor CertiSure

MOLEMI SELE

Molemi Sele Management is die eienaar van 'n selversekeringskema vir kredietlewensverse-kering binne Guardrisk Lewens en fokus op onderskrywingsrisiko's binne die kredietlewens­ver­se­ke­ringsdomein.

Meer oor Molemi Sele

THOBO TRUST

Thobo Trust is ’n onafhanklike trust en strategiese vennoot vir Senwes se breë-basis swart ekonomiese bemagtigings- en sosio-ekonomiese ontwikkelingsdoelwitte.

Gemeenskappe waar Senwes besigheid bedryf, trek die meeste voordeel uit hierdie besigheidsmodel.

Meer oor Thobo Trust

INSETVERSKAFFING

SENWES EQUIPMENT

Senwes Equipment is 'n landboutoerustings- en dienstegroep, wat landboumeganisasie-produkte en implemente sowel as instandhoudings- en presisieboerderyoplossings aan produsente bied.

Meer oor Senwes Equipment

HINTERLAND GROEP

Die Hinterland Groep, deur sy groothandel-, kleinhandel- en brandstofbesighede, spesialiseer in die verskaffing van insetprodukte vir 'n verskeidenheid van landboupraktyke en bied 'n wye reeks hardeware en geriefsprodukte aan die algemene publiek.

Hinterland verleen ook bystand aan produsente met besproeiing, dierevoer en -medisyne en is 'n prominente groothandelaar en verskaffer van 'n wye verskeidenheid landbouprodukte en algemene kommoditeite tussen die produsent en die eindverbruiker.

Meer oor die Hinterland Groep

JDI

JD Implemente verbreed Senwes Equipment se geografiese voetspoor deur landbou-meganisasie- en instandhoudingsoplossings in die Wes- en Oos-Kaap te bied.

Meer oor JDI

STAALMEESTER

Staalmeester vergroot Senwes Equipment se produkaanbieding deur die vervaardiging en invoer van landboutoerusting vir klein en mediumgrootte landbouers.

Meer oor Staalmeester

FALCON

Falcon vergroot Senwes Equipment se mededingende voordeel in die landbousektor deur die vervaardiging en verspreiding van onderdele en implemente, wat deur 'n trekker getrek word, aan die Suid-Afrikaanse en sub-Sahara landbou- en grasbaanmarkte.

Meer oor Falcon

KLK

Die KLK Landbou Groep spesialiseer in die verkryging, verwerking, verspreiding en verkoop van landboubenodigdhede, -produkte, -dienste en nisprodukte in die Noord-Kaap deur sy kleinhandel-, lewendehawe-, brandstof-, motoragentskap- en finansiële dienstebesighede.

Meer oor KLK

BASTION

Bastion spesialiseer in die produksie en bemarking van hoë kwaliteit kalk en verskaf dolomitiese en gipsprodukte vir landbou- en nywerheidsdoeleindes.

Meer oor Bastion

SUIDWES

Suidwes Holdings het gegroei tot 'n groot en gerespekteerde landboubesigheid. Dit is geografies een van die grootste landboubesighede in Suid-Afrika en bedien 'n oppervlakte van 13,5 miljoen hektaar.

Meer oor Suidwes

MARKTOEGANG

SENWES GRAINLINK

Senwes Grainlink spesialiseer in die hantering en opberging van graan en oliesade en is tussen die produsent en die afnemer geposisioneer. Senwes Grainlink lewer ook dienste aan die graanafnemer.

Meer oor Senwes Grainlink

TRADEVANTAGE

Tradevantage verskaf ’n uitgebreide graanbemarkings- en -verhandelingsdiens aan nasionale en internasionale kliënte met betrekking tot mielies, oliesade, koring en diverse sagtekommoditeite.

Tradevantage is uniek ontwikkel om aan die behoeftes van elke klant te voldoen en lewer die produk aan die afnemers by hul produksieaanlegte.

Meer oor TradeVantage

GRAINOVATION

Grainovation bied gespesialiseerde logistieke oplossings aan beide die produsent en die afnemer van graan en oliesade.

Meer oor Grainovation

ELECTRONIC SILO CERTIFICATES

Electronic Silo Certificates bied 'n veilige en effektiewe wyse waarop elektroniese silosertifikate via die internet of slimfone bestuur kan word.

Meer oor ESC

SENWES SAAD

Senwes Saad het homself oor dekades gevestig as 'n uitstekende saadverwerker met 'n goeie reputasie onder produsente in die mark.

Meer oor Senwes Saad

SENWES GRAANMAKELAARS

Senwes Graanmakelaars tree op as ’n makelaarsagent vir kliënte wat toegang tot die JSE (Safex) Landboukommoditeitsafdeling wil verkry.

Senwes Graanmakelaars bied ’n geleentheid vir produsente, verbruikers en spekulante om potensiële markgeleenthede te verskans of daaraan deel te neem.

Meer oor Senwes Graanmakelaars

KLK

Die KLK Landbou Groep spesialiseer in die verkryging, verwerking, verspreiding en verkoop van landboubenodigdhede, -produkte, -dienste en nisprodukte in die Noord-Kaap deur sy kleinhandel-, lewendehawe-, brandstof-, motoragentskap- en finansiële dienstebesighede.

Meer oor KLK

SUIDWES

Suidwes Holdings het gegroei tot 'n groot en gerespekteerde landboubesigheid. Dit is geografies een van die grootste landboubesighede in Suid-Afrika en bedien 'n oppervlakte van 13,5 miljoen hektaar.

Meer oor Suidwes