Senwes Direksie

 

DIE RAAD VAN DIREKTEURE

Direkteure word genomineer en verkies deur aandeelhouers en voorsiening is gemaak vir rotasie in die vorm van 'n rotasieprogram in terme waarvan geen direksielid se dienstermyn drie jaar mag oorskry nie. Direkteure word aangestel deur die aandeelhouers, onderworpe aan herverkiesing, ingevolge die Maatskappywet en die Akte van Oprigting (“AVO”). 

DANIE MINNAAR - VOORSITTER

 

Direkteur sedert September 1999
B.Com

 

FRANCOIS STRYDOM - GROEP HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

 

Direkteur sedert Junie 2002
B.Sc Landbou (Hons) (Veekunde)

 

STEVE BOOYSEN - ONDERVOORSITTER

 

Onafhanklike direkteur sedert Oktober 2010
B.Compt (Hons) (Rek), D.Com, GR (SA)

 

VENETE KLEIN - ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2019
Geoktrooieerde Direkteur GD (SA), Uitvoerende ontwikkelingsprogramme by Harvard, Instead and MIT

 

DRIES KRUGER - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Oktober 2007
B.Compt (Hons) (Rek), GR (SA)

 

CORNÉ KRUGER - GROEP HOOF FINANSIËLE BEAMPTE

 

Direkteur sedert Augustus 2010
B.Com (Hons) (Rek), GR (SA)

 

NICO LIEBENBERG - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2008
B.Com (Hons) M. Volhoubare Landbou

 

KOBUS MARAIS - ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2019
B.Landboubestuur

 

JACO MINNAAR - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2011
B.Ing. (Landbou)

 

SIMON MOHAPI - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2016
Stock Market College (SA), Finansiële Beplanning

 

PIETER STANDER - ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2019
B.Agric Admin (Hons) (Landbouekonomie)

 

THABO VAN ZYL - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Augustus 2012
B.Sc Landbou (Landbouekonomie)

 

ANDREW WALLER - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Desember 2014
B.Com (Hons) (Rek), GR (SA)

 

FRANS MARX - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Oktober 2020
BCom (Hons)

 

GERT MALHERBE - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Oktober 2020
B Agric

 

HANSIE VILJOEN - NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

 

Direkteur sedert Oktober 2020
B Agric