PUBLIKASIES

 

Senwes is verantwoordelik vir die skryf, ontwerp en uitgee van 'n aantal gedrukte publikasies. Hierdie publikasies verteenwoordig verskillende handelsmerke binne die groep van maatskappye. 

 Senwes
Scenario

Senwes Scenario

Junie - Augustus 2022

 

Die Senwes Scenario is 'n klantetydskrif wat ten doel het om verhoudinge tussen die klant en die maatskappy te versterk deur interessante en relevante nuus aan die leser te bied. Die tydskrif verskyn vier maal per jaar (Maart, Junie, September en Desember). Kliek op die 'teken in' skakel om 'n kopie van hierdie tydskrif te ontvang.

LEES DIE NUUTSTE UITGAWE    LAAI DIE PDF AF   BESOEK SCENARIO SE WEBBLAD     ADVERTEER IN DIE SCENARIO 

Senwes en Senwesbel Korporatiewe Verslae

Senwes hanteer ook alle korporatiewe verslae van beide Senwes en Senwesbel intern. Hierdie verslae sluit die jaarverslag en tussentydse resultate van beide maatskappye in.