MySenwes - Hulp
Indien jy enige probleme of navrae het, kontak asseblief die MySenwes Hulplyn:
 

Registrasie

SENWES MySenwes   Registrasie

Nadat jy op die "Registeer"-knoppie geklik het, sal 'n e-pos na hierdie adres gestuur word met verdere instruksies om jou te deur die res van die registrasieproses te lei. Hierdie is die eerste van twee stappe.

Indien jy nie oor 'n e-posadres beskik nie, kan jy hier klik om 'n artikel te lees met stap-vir-stap-instruksies oor hoe om 'n gratis e-posadres te skep.


Stap 1 - Registreer jou e-posadres
E-posadres
Facebook   Twitter   YouTube  

 
Indien u enige vrae of kommentaar oor hierdie bladsy het, kontak asseblief vir:
Bernadette  Viljoen | +27 18 464 7209 |
SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za