DELISTING ANNOUNCEMENT

Shareholders are advised that Agribel has applied to ZAR X Proprietary Limited (“ZAR X”) to delist the Company (the “Delisting”), which application was approved by ZAR X on 20 September 2021, subject to the fulfilment of applicable legal and regulatory conditions.
The purpose of this announcement is to advise shareholders of the rationale and salient dates of the Delisting.

Read the notice

Declaration of final dividend

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Company declared a final dividend, dividend no. 41, of 23 cents per share for the financial period ending 30 April 2021 on 1 July 2021.

Read More

Weens die toepassing van die vereistes van die Wet op Finansiële Markte was die Maatskappye genoop om die aandeleverhandeling na die gelisensieerde beursomgewing te skuif. In hierdie omgewing is alle aandele sertifikaatloos (d.w.s. gedematerialiseer) omdat die transaksies op ʼn intydse elektroniese basis geskied.

Die rolspelers in hierdie proses is die volgende:

 • Die aandeelhouer of voorgenome aandeelhouer;
 • Die Maatskappye;
 • Die beurs, ZAR X;
 • Computershare (wat die oorhoofse opsigter sal wees oor die aandeleregisters);
 • STRATE (wat die transaksies afreken);
 • Senwes as Hoofmakelaar en Oordragsekretaris (wat alle instruksies vir verhandeling en administrasie en oordragte vir aandeelhouers sal hanteer na Computershare en ZAR X). Senwes sal ook toesien dat aandele mag verhandel en dat waar nodig (soos by Senwesbel) persone kwalifiseer om aandele te koop.
  • Senwesaandele is vrylik verhandelbaar. Indien Senwes of Senwesbel aandele gesedeer en verpand is ten gunste van Senwes sal vooraf toestemming van Senwes verkry moet word om aandele te verkoop. Senwesbel aandele is beperk verhandelbaar en sal dus op die ZAR X se beperkte platform verhandel. Laasgemelde beteken dat slegs persone wat boerdery beoefen (as hoofbesigheid) aandele in Senwesbel mag verkry en hou.

   Persone wat graag met aandele wil handel, sal versoek word om ʼn Computershare mandaat te onderteken en sal ook alle nodige FICA dokumentasie moet voorsien. Daarna sal ʼn SDA rekening by Computershare geopen word in welke rekening of u aandele sal wees of die bedrag wat gebruik moet word om aandele te koop. Omdat verhandeling ten volle geoutomatiseer en dadelik intyds plaasvind, is hierdie absolute ononderhandelbare voorvereistes.

   Dit beteken die verhandeling is risikovry en geen verdere papierwerk is nodig nie. Beide ʼn koper of verkoper van aandele sal ʼn makelaarsfooi van 0.75% betaal op die randwaarde van die transaksie met ʼn minimum van R150,00 tesame met BTW.

   Aspekte soos betalings van dividende sal ook net elektronies plaasvind en sal dividendbetalings tussen verskillende banke onmiddellik op die betaaldatum op aandelehouers se bankrekenings reflekteer.


    
   Etienne Nel - PRESISIEBOERDERYBESTUURDER: SENWES EQUIPMENT

   Senwes Hoofkantoor | Klerksdorp

   018 464 7526 etienne.nel@senwes.co.za 083 298 1553

Vir die koop of verkoop van aandele skakel gerus vir:

Algemene navrae in die verband kan ook gerig word aan Elmarie Joynt, Senwes se Groepsekretaris by tel nr: 018 464 7104 of e-pos: elmarie.joynt@senwes.co.za