Verslae

 

Senwes en Agribel rapporteer twee maal per jaar hul onderskeidelike finansiële posisies. Die maatskappye se finansiële jaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die daaropvolgende jaar. Elkeen rapporteer ook hul ses maande resultate soos op 31 Oktober.Senwes

Korporatiewe verslae van Senwes

Lees Meer

Agribel

Korporatiewe verslae van Agribel

Lees Meer