Kleinhandel terug by aandeelhouers

  • 12 Augustus 2020
  • 4265
  •  Senwes
  •  
  •  persverklaring
Naam van maatskappy

Senwes Limited

Ingekorporeer in

ZA

Registrasienommer

1997/005336/06

ISIN Nommer

ZAEZ00000018

Aandeelkode

ZXSWS


Die ontbinding behels dat die AFGRI takke in die oostelike gedeelte van Suid-Afrika voortaan onder die handelsnaam AFGRI sal handel dryf terwyl die Senwes takke in die westelike gedeelte steeds onder die handelsnaam Hinterland, klante sal diens. 

Die beoogde datum vir die implementering is 1 Oktober 2020, onderworpe aan goedkeuring van die ontbinding deur die Mededingingsowerhede (“die Effektiewe datum”) . Dit is besigheid soos normaal tot die Effektiewe datum en bestaande verskaffersooreenkomste en reëlings bly in werking. 

Klante met rekeninge, by hetsy Unigro of Senwes Credit, sal wel deur die ontbinding beïnvloed word siende aankope van goedere en dienste op krediet na die Effektiewe datum slegs by die betrokke kleinhandelsbesigheid gedoen sal kan word.

 “Die herbelyning van die kleinhandelsbesigheid sal steeds rondom die klant sentreer en ons sien dit as ‘n geleentheid om meer pasgemaakte oplossings aan ons klantebasis te bied” aldus Francois Strydom, Hoof Uitvoerende Beampte van die Senwes Groep. Jacob de Villiers, Hoof Uitvoerende Beampte van AFGRI is van mening dat dié verdeling die moedermaatskappye in staat stel om elkeen op sy eie sterkpunte te fokus. 

Navrae:
Francois Strydom
Groep Hoof Uitvoerende Beampte
Tel: +27 18 464 7115

Datum: 2020/08/12
Plek: KLERKSDORP
ZARX (Pty) Ltd
Aangestelde adviseur:  EM JOYNT (e-pos: [email protected])


Verwante Artikels