Meer oor die AgriRewards

 

WAT BEHELS AGRIREWARDS?

AgriRewards is ‘n uitgestelde bonusskema waar Senwes jaarliks 'n groot gedeelte van sy wins aan klante gaan allokeer om hul te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus sal in die vorm van kontant uitbetaal word in die jaar wat die allokasie uitloop.

Die fokus van die program is om ‘n noemenswaardige belegging terug na die klantebasis te maak en sodanig ‘n stewige ‘fonds’ op te bou, gebaseer om die hoeveelheid besigheid wat met Senwes gedoen word.

AgriRewards webblad  |  

HOE WERK AGRIREWARDS?

 

Bonus allokasies sal na gelang van die hoeveelheid besigheid wat met die kwalifiserende besigheidseenhede gedurende die betrokke finansiële jaar gedoen is, gemaak word. Die volle bonusse sal na 16 jaar in kontant uitbetaal word en deelname is nie outomaties nie, klante moet registreer om deel te neem aan die skema. Deelnemers moet ook hulself vergewis van die belasting hantering van die bonus allokasie vir hul persoonlike belasting.

2016/2017 LEWERINGS

 

Alle graanlewerings ontvang by Senwes silo's, kwalifiseer vir die bonus allokasie. Hierdie lewerings sal terugwerkend vanaf 1 Mei 2016 in ag geneem word. Die registrasies vir die April 2017 finansiële jaar sluit op 31 Maart 2017 en alle graan kommoditeite vorm deel van die skema.

WIE KWALIFISEER?

 

Enige persoon/entiteit wat met die maatskappy besigheid doen sal kwalifiseer en dit is nie net oop vir bona-fide boere soos die ander landboumaatskappye nie (binne die kwalifiserende aktiwiteit rondom watter besigheidseenheid kwalifiseer).

VOORDELE VAN DIE SKEMA

 
  • Die skema gee klante 'n bonus as vergoeding vir hul besigheid.
  • Die bonusplan sal bydra tot die klant se balansstaat.
  • Die bonus kan aangewend word as sekuriteit by Senwes Credit. Die steunwaarde sal bepaal word deur die toekomstige waarde na vandag te verdiskonteer.
  • Sodra allokasie plaasgevind het, het die maatskappy 'n onvoorwaardelike aanspreeklikheid om daardie bonus uit te betaal en is nie tot die diskresie van die raad soos ander skema's nie.