Groothandel

Insetprodukte

Mornay Beukes

Assistent Bemarkingsbestuurder: Groothandel
Klerksdorp - Hinterland Head Office

+27 18 464 7589



Maak kontak met een van die topbemarkers binne die Insetverskaffingseenheid van die Senwes Groep en ervaar die voordele wat net Senwes kan bied:

  • Unieke finansieringspakkette vir elke behoefte
  • Kompeterende pryse op produk-insetmiddele
  • Ondersteuning deur dienspakkette van Senwes Credit, Landboudienste, Presisieboerdery, Besproeiing en ander klantgerigte dienste, wat deur opgeleide personeel gelewer word.

Besonderhede van bemarkers en gebiede is soos volg

Gebied Insetbemarkers Kontakbesonderhede
Mpumalanga Vakant
Basistak: Centurion
 
Potchefstroom
Parys
Vredefort
Johan Botha
Basistak: Potchefstroom
Sel: 083 379 8271
Faks: (086) 669-4165
E-pos: j.botha@senwes.co.za
Oberholzer
Ventersdorp
Krugersdorp
Magaliesburg
Hannes Prinsloo
Basistak: Oberholzer
Sel: 083 274 1935
Faks: (086) 669-4166
E-pos: hannes.prinsloo@senwes.co.za
Koppies
Heilbron
Sasolburg
Petrus Steyn
Hendrik de Klerk
Basistak: Vereeniging
Sel: 083 414 4841
Faks: (086) 669-4172
E-pos: hendrik.deklerk@senwes.co.za
Nigel
Heidelberg
Vereeniging
Sonet du Plessis
Basistak: Vereeniging
Sel: 083 408 7203
Faks: (086) 554-1717
E-pos: sonet.duplessis@senwes.co.za
Viljoenskroon Sakkie Joubert
Basistak: Viljoenskroon
Sel: 083 394 1727
Faks: (086) 669-4168
E-pos: sakkie.joubert@senwes.co.za
Klerksdorp
Hartbeesfontein
Ottosdal
Buks Taljaard
Basistak: Klerksdorp
Sel: 083 269 4354
Faks: (086) 669-4169
E-pos: buks.taljaard@senwes.co.za
Bothaville Phillip Havenga
Basistak: Bothaville
Sel: 083 387 1605
E-pos: phillip.havenga@senwes.co.za
Kroonstad
Edenville
Arlington
Steynsrus
Bethlehem
Senekal
Wiek Schwim
Basistak: Kroonstad
Sel: 082 576 4604
Faks: (086) 669-4164
E-pos: wiek.schwim@senwes.co.za
Wesselsbron Flip Tait snr
Basistak: Wesselsbron
Sel: 083 414 7815
Faks: (086) 669-4171
E-pos: flip.tait@senwes.co.za
Hoopstad
Tierfontein
Hertzogville
Bloemhof
Johan Terblanche
Basistak: Hoopstad
Sel: 083 441 0279
Faks: (086) 504-4959
E-pos: johan.terblanche@senwes.co.za
Bultfontein
Dealesville
Boshof
Ben Burger
Basistak: Bultfontein
Sel: 084 783 2392
Faks: (086) 669-4174
E-pos: ben.burger@senwes.co.za
Welkom
Odendaalsrus
Hennenman
Lagerskraal
Estelle Hattingh
Basistak: Welkom
Sel: 084 514 1554
E-pos: estelle.hattingh@senwes.co.za
Theunissen
Brandfort
Winburg
Marquard
Ventersburg
Vakant
Basistak: Theunissen
Faks: (086) 669-4175
Petrusburg
Bloemfontein
Dewetsdorp
Edenburg
Smithfield
Willem Pienaar
Basistak: Bloemfontein
Sel: 082 774 6908
Faks: (086) 669-4176
E-pos: willem.pienaar@senwes.co.za
Jan Kempdorp
Bull Hill
Hartswater
Christiana
Robert Goosen
Basistak: Jan Kempdorp
Sel: 084 738 9381
Faks: (086) 669-4177
E-pos: robert.goosen@senwes.co.za
Schweizer-Reneke
Wolmaransstad
Delareyville
Migdol
Jaap van Rensburg
Basistak: Wolmaransstad
Sel: 082 968 7939
Faks: (086) 596-1909
E-pos: jaap.jansenvanrensburg@senwes.co.za
Lichtenburg
Sannieshof
Coligny
Mafikeng
Koster
Steve Kinghorn
Basistak: Lichtenburg
Sel: 083 381 7824
Faks: (086) 669-4167
E-pos: steve.kinghorn@senwes.co.za

 



Facebook   Twitter   YouTube  



SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za