Vee- en weidingdienste

Kontak ons Diereproduksiespesialis indien jy enige van die onderstaande dienste benodig:

Insetkostebegrotings en veekundige norme van al die bekende veevertakkings

Veekundige beplannings

 • As deel van ‘n volledige boerderybeplanning;
 • Opstel van ‘n veeplan; en
 • Evaluasie van die inskakeling of uitbreiding van die veevertakking

Advies rakende veebestuursprogramme

 • Voeding;
 • Bemarking;
 • Gesondheid;
 • Rekordhouding;
 • Voervloeibeplanning;
 • Rantsoenbalansering; en
 • Byvoedingsprogramme.

Advies rakende aangeplante en natuurlike weiding

 • Gewaskeuse;
 • Verbouingspraktyke; en 
 • Bestuur en benutting.

Plaasbesoeke

 • Probleemidentifikasie en aanbevelings; en
 • Algemene veekundige advies.

Opleiding

 • Basiese opleiding met betrekking tot veeproduksie; en
 • “Hands-on-training”.

Aanbied van lesings

 • Studiegroepe;
 • Boereverenigings; en
 • Boeredae.

Algemene landboukundige advies

 • Telefoniese navrae;
 • E-pos navrae; en
 • Persoonlike besoeke.


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za