Nuweboer ontwikkeling

Senwes Landboudienste staan ontwikkelende produsente op die volgende wyse by:

 • Hulpverlening aan ontwikkelende produsente met betrekking tot landbou-projekte;
 • Fasilitering van Agri-SEB (Swart Ekonomiese Bemagtiging) op kommersiële plaasvlak vir produsente wat SEB deur middel van LRAD wil toepas;
 • Verskaffing van nodige inligting vir die opstel van ‘n besigheidsplan vir finansieringsdoeleindes;
 • Evaluering van knelpunte en moontlike geleenthede by projekte om produsente te vestig;
 • Identifisering van mentors en kontrakteurs wat hulp aan ontwikkelende produsente kan verskaf waar nodig;
 • Verskaffing van agronomiese, vee-/weidingkundige en landbou-ekonomiese steun aan beginnerprodusente;
 • Ondersteun marktoegang ten opsigte van graan en vee;
 • Verskaffing van krediet en oesversekering aan ontwikkelende produsente wat grond besit en voldoen aan vereistes;
 • Verskaf, fasiliteer en koördineer opleiding; en
 • Aanbied van lesings:
  • Inligtingsdae
  • Boeredae
 • Algemene landboukundige advies:
  • Telefoniese navrae 
  • E-pos navrae
  • Persoonlike besoeke


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za