Landbou-ekonomie

Senwes se landbou-ekonome is gereed om jou met die volgende dienste by te staan:

Landbou-ekonomiese beplanning

 • Opstel van ‘n volledige of ‘n faset van ‘n landbou-ekonomiese bestuursplan;
 • Opstel van bedryfstak-, kontant- en kredietvloeibegrotings, sowel as balansstate en geprojekteerde inkomstestate; en
 • Agri-SEB besigheidsplanne.

Ekonomiese en lewensvatbaarheidsanalises

 • Huidige en alternatiewe boerderyplanne;
 • Kapitaalinvestering(s); en 
 • Boerderyvertakkings.

Verskaffing van landbou-ekonomiese besluitnemingsnorme, modelle en inligting

 • Produktiewe en huurwaardes van grond;
 • Finansiële en doeltreffendheidsmaatstawwe;
 • Insetkostebegrotings van sekere vertakkings bv. vee, aangeplante weiding en akkerbou;
 • Meganisasie kostegids;
 • Graanprysbestuursmodel; en
 • Suiwelvertakking-bestuursmodel.

Produksiedoeltreffendheid-ontledings

 • Versameling en verwerking van individuele boerderyproduksiedata;
 • Vergelyking met groepsdata;
 • Verklaring van afwykings; en

Aanbied van lesings

 • Boereverenigings; en
 • Boeredae.

Algemene landbou-ekonomiese advies

 • Telefoniese navrae;
 • E-pos navrae; en
 • Persoonlike besoeke.


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za