Agri-SEB

Senwes Landboudienste verskaf op die volgende wyse Agri-SEB-ondersteuning aan die kommersiële produsent:

 • Advies aan kommersiële boere ten opsigte van Agri-SEB projekte;
 • Fasilitering van Agri-SEB (Swart Ekonomiese Bemagtiging) op kommersiële plaasvlak vir produsente wat SEB deur middel van LRAD wil toepas;
 • Koördinering van die samewerking van die betrokke staatsdepartemente;
 • Interaksie met die kommersiële boer se prokureur en boekhouer om die samewerkingsooreenkoms saam te stel;
 • Ontwikkeling van ‘n besigheidsplan vir finansiering;
 • Verskaf agronomiese, vee-/weidingkundige en landbou-ekonomiese ondersteuning vir boere wat Agri-SEB implementeer;
 • Verskaf, fasiliteer en koördineer opleiding;
 • Aanbied van lesings met betrekking tot Agri-SEB aangeleenthede; en
  • Inligtingsdae
  • Boeredae
 • Algemene Agri-SEB advies:
  • Telefoniese navrae
  • E-pos navrae
  • Persoonlike besoeke


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za