Graanhantering

Senwes Grainlink Bedryf beskik oor ‘n goedgevestigde infrastruktuur in die somer- sowel as wintergraan-verbouingsgebiede. ‘n Verskeidenheid dienste word aan produsente en graanafnemers gelewer. Dit sluit in vinnige en effektiewe inname en versending van graan en voldoening aan voedselveiligheidstandaarde.

Senwes Grainlink se hoë bedryfsgereedheidsvlakke is van groot waarde vir klante. Nuwe tegnologie word deurlopend geïmplementeer en toerusting word goed in stand gehou. Goed-gekoördineerde operasionele, logistieke en administratiewe werkwyses sorg vir maksimum effektiwiteit.

‘n Deurlopende opleiding- en ontwikkelingsprogram verseker dat personeel vertroud is met die nuutste tegnologie en praktyke in die graanbedryf. Sodoende word die beste professionele diens aan graanprodusente, voedsel- en veevoerverwerkers gelewer.

Navrae: Bestuurder GraanhanteringFacebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za