Senwes Credit

Senwes Credit bied markgerigte diens, ‘n flinke kredietkeuringsproses en bemarkingsondersteuning deur persoonlike besoeke aan kliënte. Hierdie eienskappe plaas Senwes Credit nie net in ‘n klas van sy eie nie, maar is die rede waarom ons kliënte so tevrede is. Senwes Credit bied markverwante finansiering aan produsente, ter ondersteuning van Senwes Village en Grainlink.

Die volgende produkte is beskikbaar om aan elke kliënt se eiesoortige behoeftes te voldoen.

PRODUKTE

1. MAANDREKENING 89/90

Tipe aankope / Finansiering / Diens
‘n Wye verskeidenheid items kan by Senwes Villages op rekening aangeskaf word.

Betalingsvoorwaardes
Rekeningbalanse is maandeliks, op die laaste werksdag van die maand wat volg op die maand van aankope, vereffenbaar.

Voordele
Hierdie produk bied verskeie voordele, soos byvoorbeeld betalingskorting op sekere produkte en krediet wat rentevry aangebied word – tot en met die betaaldatum. 

2. GEWASPRODUKSIEREKENING (SOMER EN/OF WINTER)

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Senwes Credit bied kredietgeriewe vir alle insette en dienste wat benodig word vir die verbouing van somer- en/of wintergewasse.

Betalingsvoorwaardes
Vereffening van uitstaande skuld word soos wat die oes ingesamel en bemark word verwag, maar nie later as 31 Augustus (someroes) en 31 Januarie (winteroes) van die spesifieke oesjaar nie.

Sekuriteit verlang
Normale sekuriteitsvereistes, afhangend van elke kliënt se finansiële posisie, terugbetaalvermoë en risikogradering geld.

Ander voorwaardes
- Die meerderheid aankope van insette en dienste moet deur Senwes Village se netwerk geskied.

3. KONTRAKVERSEKERINGSPLAN (KVP)

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Kredietgeriewe vir alle insette, asook dienste, wat benodig word vir die verbouing van somer- en/of wintergewasse, word deur Senwes Credit aangebied.

Betalingsvoorwaardes
Rekeningbalanse is betaalbaar soos wat die oes ingesamel en bemark word, maar nie later as 31 Augustus (someroes) en 31 Januarie (winteroes) van die spesifieke oesjaar.

Ander voorwaardes
- Die meerderheid aankope van insette en dienste moet deur Senwes Village se netwerk geskied.
- Hierdie finansiering is onderhewig aan allesomvattende oesversekering, volgens elke kliënt se langtermyn geproduseerde gemiddelde opbrengs. 
 

4. DIEREPRODUKSIEREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Kredietgeriewe, vir sekere produksiemiddele wat met die produksie van rooivleis en wol verband hou, word deur Senwes Credit aangebied.

Betalingsvoorwaardes
Uitstaande skulde moet nie later as 31 Mei vereffen word nie. 

5. VERSEKERINGSREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Finansiering van die premies van alle tipe versekering, wat by Senwes se filiaal Univision uitgeneem word, is beskikbaar. 
 

6. GRAANFINANSIERINGSREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Hierdie rekening behels dat kontant teen graan in opberging geskep word, ten einde produksie en/of ander skuld af te los, asook om die kliënt se kontantvloeisituasie te versterk.

Betalingsvoorwaardes
‘n Maksimum-terugbetalingstermyn van ses maande word toegestaan, maar Senwes behou die reg om op enige stadium betaling te verlang. 
 

7. GRAANVERSKANSINGSREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Die doel van dié rekening is om graaninstrumente te finansier.

Voorwaardes
- Opsies volgens ‘n vooraf goedgekeurde strategie.
- Spekulasie word beperk tot R300 000.
- Hierdie fasiliteit is jaarliks hersienbaar.
 

8. MEDIUMTERMYNLENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Hierdie produk bied die kliënt die geleentheid om sy/haar skuld (banke, Land Bank, Senwes) te konsolideer en/of om produktiewe landbougrond aan te koop.

Betalingsvoorwaardes
Paaiemente kan maandeliks, kwartaalliks of jaarliks betaal word. Die terugbetaling van die lening kan oor ‘n maksimumtermyn van tien jaar geskied.

Sekuriteit verlang
‘n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande aan die bedrag van die lening is, word as sekuriteit vereis.

‘n Eie bydrae van 30% word as deposito verlang by die finansiering van die aankoop van landbougrond, of andersins kan ‘n verband op bestaande landbougrond, wat reeds in die kliënt se naam geregistreer, is as addisionele sekuriteit aangebied word.

Ander voorwaardes
- Hierdie produk is slegs beskikbaar aan kliënte wat produksiekrediet by Senwes benut.

 9. VEELENINGS

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Hierdie produk bied finansieringsoplossings vir die aankoop van vee vir aanteeldoeleindes.

Betalingsvoorwaardes
Paaiemente is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar, betaalbaar.

Sekuriteit verlang
‘n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande is aan die bedrag van die lening, word vereis.

‘n 30% deposito, ten opsigte van die aankoopprys, word vereis. 
 

10. WEIDINGSREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Kredietgeriewe word aangebied vir aktiwiteite met betrekking tot die aanplant en/of bemesting van weiding.

Betalingsvoorwaardes
Paaiemente is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar, betaalbaar.

Sekuriteit verlang
‘n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande is aan die bedrag van die lening, word vereis.
 

11. MEDIUMTERMYNLENING MET BETREKKING TOT PRESISIEBOERDERY

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Aankope van kapitaaltoerusting word finansier.

Betalingsvoorwaardes
Paaiement is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar, betaalbaar.

Sekuriteit verlang
‘n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande aan die bedrag van die lening is, word vereis.

25% deposito word vereis.

Ander voorwaardes
- Toerusting moet deur Senwes aangekoop word.
- Die Presisieboerdery-afdeling van Senwes moet die transaksie aanbeveel. 
 

12. KALKREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Kredietgeriewe word aangebied vir die aankoop van kalk vir die bekalking van lande.

Betalingsvoorwaardes
Betaalbaar in twee jaarlikse paaiemente op 31 Augustus met betrekking tot someroeste en/of 31 Januarie met betrekking tot winteroeste.

Ander voorwaardes
- Slegs beskikbaar vir kliënte wat van Senwes produksiekrediet gebruik maak.
- Senwes Landboudienste moet die bekalking goedkeur.
- Aankope moet deur Senwes Village geskied.

13. SENWES BATEFINANSIERING: ‘n AFDELING VAN WESBANK

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Enige voertuie, toerusting en implemente soos motors, bakkies, vragmotors, trekkers, stropers, spilpunte, ensovoorts, wat by enige goedgekeurde handelaar aangekoop word kan deur Senwes Credit gefinansier word. 
 

14. BEDRYFSKAPITAALDEPOSITOREKENING

Tipe aankope / Finansiering / Diens
Aankope wat teen ‘n kontantdeposito geskied is geregtig op korting.

Hulp met die PDF-formaat

(Adobe Acrobat Reader)
Sommige van die dokumente op hierdie bladsy is in PDF-formaat en u sal dus PDF-sagteware moet gebruik om hierdie dokumente te kan lees. Senwes beveel aan dat u "Adobe Acrobat Reader" as PDF-sagteware gebruik. "Adobe Acrobat Reader" kan gratis afgelaai word by: www.adobe.comFacebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za