Landboudienste

 

Senwes Landboudienste fokus op die lewering van gespesialiseerde landboukundige dienste aan alle belanghebbendes deur pasgemaakte volhoubare tegniese- en landbou-ekonomiese oplossings, ten einde hul besigheid te optimaliseer deur risiko’s te verminder en winste te maksimaliseer.

Gespesialiseerde agronomiese dienste word gelewer. Die diens is behoeftegerig, ondersteunend en waardetoevoegend. Dit word gelewer aan interne afdelings, filiale, aandeelhouers en kliënte van Senwes om hul besighede te optimaliseer.

Aanvullend tot agronomiese dienste, lewer Senwes Landboudienste ook grondkartering- en grondmonsternemingsdienste wat van strategiese belang is vir effektiewe bestuur en besluitneming op die plaas.

 • Tegniese steun betreffende die totale spektrum agronomiese fasette
 • Interpretasie van grondfisiese- en -chemiese karteringsdata
 • Bemestings- en kalkaanbevelings asook saamstel van variërende toedieningskaarte
 • Volledige meganisasiebeplannings
 • Grondvogbepalings en interpretasies
 • Verwerk, analiseer, interpreteer en saamstel van opbrengs- monitordata en -kaarte
 • Gewasevaluasies en oesskattings
 • Tegniese steun betreffende die totale spektrum van algemene kuddebestuursfasette van herkouers en enkelmaagdiere (dieregesondheid, supplementêre voeding en produksiestelsels)
 • Reproduksie-bestuursteun (seleksie, kondisietelling, interpretering van teëlwaardes, speenindekse, veneriese siektebestuur en rekordhouding)
 • Natuurlike weidingsbestuur (kudde- en voervloeibeplanning, beweidingstelsels, droogtebestuur, drakragbepaling en botaniese samestelling)
 • Aangeplante weidingsbestuur (gewaskeuse, DM-opbrengs en benutting binne voervloeiprogram)
 • Algemene wildbestuurspraktykriglyne

Hulpbronopnames is van strategiese belang vir die produsent vir effektiewe bestuur en besluitneming op die plaas. Senwes Landboudienste lewer die volgende hulpbronopname-dienste aan die produsent ten einde risiko te voorkom en waarde toe te voeg tot die produsent se onderneming:

 • DGPS-oppervlaktebepaling
 • Grondklassifikasie en -potensiaalbepaling (boordiepte tot en met 2,3m)
 • Chemiese grondmonsterneming (verskeie ruitpatrone)
 • 3D-landkaarte
 • Spesiale ondersoeke

Die kartografiese diens behels die lewering van akkurate, hoë gehalte tematiese plaas- en gebiedskaarte teen mededingende pryse. Kaarte is in verskeie groottes (A0, A1, A2, A3, A4) en formate (gedruk, geraam, gelamineer, elektronies) beskikbaar.

GIS- en karteringsdienste verskaf ‘n wye reeks kaarte. Hierdie kaarte bevat hulpbroninligting, wat effektiewe boerderybestuur en -besluitneming bevorder.

 • Doelspesifieke plaas- en gebiedskaarte met GPS-koördinate in groottes A4 tot A0 - lamineer op aanvraag
 • Lugfoto’s: 50cm-resolusie
 • Tematiese kaarte, data-insamelingskaarte, analitiese kaarte, beplanningskaarte, netwerkkaarte, voorleggingskaarte, publikasiekaarte, atlasse asook lugfotokaarte (gebied spesifiek op aanvraag) .
 • Finansiële uitvoerbaarheid- en lewensvatbaarheidstudies
 • Voorsien landbou-ekonomiese bestuursnorme en riglyne (insetkostebegrotings, huur- en produktiewe waardes, meganisasie- en kontrakteurskoste)
 • Agent vir Software Farm (installering & opleiding van finansiële boerderybestuursprogramme o.a. SimFini, Akkoord, Duet ens.)
 • Nis-modelle (plaasvoerkraal-, weimielie- en graanprysbestuur) via MySenwes platform
 • Holistiese Boerderybestuursdoeltreffendheid & opvolging gereedheid ontleding
 • Opleiding (kort kursusse in strategiese en finansiële bestuur)
 • E-Buro (boerdery finansiele prestasie & tegniese doeltreffendheid ontleding en markvergelyking)
 • Hulpbronbeplanning en agronomiese steun
 • Strategiese vennoot van die Departement van Grondsake en Landelike Ontwikkeling
 • Agent vir Software Farm-boerderybestuursprogramme (finansieel, werknemeradministrasie: installering en opleiding)
 • Voorsien opleiding en fasiliteer opleidingsbehoeftes
 • Agri-SEB advies op kommersiële plaasvlak
 • Voorsien opleiding-DVD’s vir spesifieke onderwerpe
 • Onderwerpspesifieke demonstrasies en werkswinkels
 

Nuttige Skakels

ALGEMEEN

AMERIKAANSE REGERING

AGRI-BBSEB

LANDBOUSTATISTIEKE

BIOTEGNOLOGIE