GRAANHANTERING & GRAANBEMARKING

 

Senwes Grainlink beskik oor ‘n goedgevestigde infrastruktuur in die somer- sowel as wintergraan-verbouingsgebiede. ‘n Verskeidenheid dienste word aan produsente en graanafnemers gelewer. Dit sluit in vinnige en effektiewe inname en versending van graan en voldoening aan voedselveiligheidstandaarde. Senwes Grainlink se hoë bedryfsgereedheidsvlakke is van groot waarde vir klante. Nuwe tegnologie word deurlopend geïmplementeer en toerusting word goed in stand gehou. Goed-gekoördineerde operasionele, logistieke en administratiewe werkwyses sorg vir maksimum effektiwiteit.

Graanverkryging is die produsent se regterhand met die bemarking van sy graan. Waarde word toegevoeg deur die aanbieding en deurlopende opdatering van effektiewe bemarkingstrategieë. ‘n Verskeidenheid fisiese- en voorseisoen-graankontrakte is beskibaar, spesifiek ontwerp om die produsent se kontantvloei behoeftes te diens, in ag genome seisoenale tendense.

As gevestigde markleier in hierdie veld, is dit Graanverkryging se onderneming om steeds te verbeter. Kyk ook uit vir bykomende funksies en kontrak-moontlikhede wat binnekort bekend gestel gaan word

Graanverkryging bied onder andere die volgende opsies aan graanprodusente rakende die aankoop van hul graan: (Voorbeelde is uit 14 verskillende fisiese- en voorseisoenkontrak opsies/keuses)

 • Minimumprys-transaksies
 • Minimum-/maksimumprys-transaksies
 • Voorskotbetaling-transaksies
 • Geweegde gemiddelde minumumprys-transaksies
 • Geweegde gemiddelde prys-transaksies
 • Plaaslaai-transaksies
 • Basisprys-transaksies
 • Uitgestelde prys-transaksies
 • Put-transaksies
 • Call-transaksies
 

Senwes Grainlink beskik oor goed toegeruste fasiliteite waar graan teen ‘n hoe tempo ontvang, skoongemaak en versend kan word.


 • Opberging

  Senwes Grainlink bied ‘n goed-ontplooide silo-infrastruktuur met ‘n kapasiteit van 6,5 miljoen ton. Met die doelstelling om graan en oliesade vanaf produsente te ontvang, te hanteer en veilig op te berg, word ongeveer 25% van Suid-Afrika se totale somergraanoes (mielies, sonneblom, sorghum en sojabone) en wintergraan (koring en gars) deur ons netwerk van silo's hanteer. Alle operasionele silo’s is SAFEX geregistreer en HACCP geakkrediteer - affiliasies wat voordele en gemoedsrus vir alle graankopers en verkopers inhou. Silobestuurder.

 • Droging

  Deurlugting en droging is beskikbaar by sekere silo's teen toepaslike pryse. Vir meer inligting kontak jou naaste Silobestuurder of Graanverkryger.

 • Kwaliteitsbestuur

  Senwes Grainlink beskik ook oor kundige personeel wat die kwaliteit van graan effektief bestuur om daardeur die beste produk en diens aan kliente te lewer. Dit sluit in die skoonmaak en kondisionering van graan, asook insekbeheer. Vir meer inligting kontak jou naaste Silobestuurder.

 • Beroking

  Berokingsdienste word aan kommersiele, sowel as privaat graanopbergers gelewer. Vir meer inligting kontak jou naaste Silobestuurder.

 • Versending

  Senwes Grainlink is ook verantwoordelik vir die versending van graan waar Grainovation 'n groot deel van die logistiek hanteer. Vir meer inligting kontak jou naaste Silobestuurder.


   


 • Silosertifikate

  Electronic Silo Certificates, of te wel ESC, bied ‘n veilige en effektiewe manier om elektroniese silosertifikate te bestuur. Sodra ‘n elektroniese sertifikaat uitgereik word, word dit outomaties en onmiddelik aanlyn geregistreer. Met behulp van hierdie aanlynfunksionaliteit kan eienaars gemaklik hulle eie sertfikate via die internet of telefoon bestuur.

  Registrasie kan op ESC se webblad gedoen word, werk op dieselfde beginsel as ‘n internetbankdiens en is gratis www.silocerts.co.za.

  Die elektroniese stelsel bied volkome gerusstelling, aangesien die vertroulikheid en bestuur van hierdie stelsel gewaarborg word.
  ‘n Telehandeldiens is ook beskikbaar aan klante wat nie toegang tot die internet het nie. Sertifikate is onmiddelik beskikbaar. Dit kan ook na-ure via die internet oorgedra word.

  Verdere inligting met betrekking tot ESC is op die internet by www.silocerts.co.za beskikbaar of ‘n e-pos kan na support@silocerts.co.za of skakel 011 797 5591.

Geen organisasie kan suksesvol funksioneer sonder effektiewe rugsteun nie. Grainlink beskik oor ‘n volledige administratiewe ondersteuningsfunksie wat klante vinnig en effektief kan bedien. Die belangrikste dienste sluit in produsente-uitbetalings, koperfinansiering, kontrakadministrasie, silosertifikate en bemarkingsadministrasie.

 • Finansiering

  Wanneer graan by Senwes Grainlink gekoop word en daar ‘n behoefte aan finansiering vir hierdie aankope bestaan, kan finansieringsopsies oorweeg word. Oorweging geskied op grond van dieselfde kriteria as dié van handelsbanke. ‘n Volledige administratiewe ondersteuningsdiens word gratis aan kliente gelewer wat insluit inligting aangaande voorraadontvangstes, bestellings, nasporing en balanse.

   
 • Administrasie

  Ten einde die aankope van graan te fasiliteer, word volgens wetgewing ‘n volledige stel FICA-dokumente vereis. Hierdie inligting word gebruik om ‘n koperskode te skep, waarteen die voorraad- en stoorkoste gefaktureer sal word.

  Produsente
   
  Kopers
   
 • Direkte aankope

  ‘n Volledige administratiewe ondersteuningsfunksie word gratis aan klante voorsien. Hierdie diens sluit inligting met betrekking tot bestellings, nasporing en balanse in.

   
 • Fasilitering

  In gevalle waar Senwes ‘n transaksie fasiliteer. Sluit die diens inligting met betrekking tot voorraadontvangstes, bestellings, nasporing en balanse in.

   
 • Produsente-uitbetalings

  Met betrekking tot aangekoopte graan, hanteer hierdie afdeling alle uitbetalings aan produsente en derde partye. Die administrasie van hanterings- en bergingsrekeninge (Rek 400) word ook hier gedoen.

   

Wat is Basislink?

Basislink is ‘n aanlyn platform wat alle geregistreerde kopers die geleentheid bied om op ‘n deursigtige manier toegang te kry tot al die graan wat verkoop word deur Senwes, per kommoditeit op ‘n fisiese en voorseisoen basis by alle geregistreerde silo’s binne die Senwes bedienings gebied.

Hoe werk Basislink?

Kopers moet op MySenwes registreer en vir ‘n Basislink kopersnommer aansoek doen ten einde stelseltoegang te verkry. Sodra die registrasieproses afgehandel is, kan hulle op hul eie tyd via die internet premies gaan inlees by die betrokke silo waar hulle graan wil aankoop. Alle gebruikers van Basislink kan dus sien waarteen ander kopers in die mark bereid is om graan aan te koop sonder om te weet wie die koper is. Dit stel kopers gevolglik in staat om hulle premies óf te verhoog, óf te verlaag na gelang van die vraag na graan by die betrokke silo.

Hoeveel premies enige tyd ingelees kan word is die platform slegs aktief tussen 9H00 en 12H00 vanaf Maandag tot Vrydag.

 

Senwes beskik oor goed toegeruste saadverwerkingsaanlegte waar onder andere koring-, mielie-, sonneblom-, sorghum-, tef-, hawer-, rog- en garssaad vir saadmaatskappye verwerk word. Senwes Saad is lid van SANSOR (Suid Afrikaanse Nasionale Saad Organisasie) en funksioneer volgens die riglyne van die plantverbeteringswet en ISTA (International Seed Testing Association).

 

Senwes Graanmakelaars (Edms) Beperk (SGB) is ʼn maatskappy wat JSE (SAFEX)- posisies op die landboukommoditeitsafdeling van die beurs inneem op die betrokke kliënt se rekening. SGB is ʼn volfiliaal van die groter Senwes groep en sentreer binne Senwes Grainlink in die marktoegangsafdeling.

Die groter rol van SGB binne marktoegang is om die sinergie binne marktoegang te vergroot en aan produsente, verbruikers en spekulante die geleentheid te bied om te verskans of potensiële markgeleenthede te benut. SGB vervul ʼn ondersteunende rol, in samewerking met marktoegang analitiese dienste, om markinligtingsverslae op ʼn daaglikse basis saam te stel. Die verslae word kosteloos beskikbaar gestel op die Senwes webtuiste en daar kan ook ingeteken word via MySenwes om die verslae op ʼn daaglikse basis te ontvang.

Die vlagskip markinligtingsbron bly egter die Senwes Grainlink toepassing (App) waar intydse markinligting en prysopdaterings ook kosteloos beskikbaar gestel word. SGB is daartoe verbind om ʼn doelgerigte diens, wat kliëntediens voorop stel, binne die groter Senwes visie van ononderhandelbare toewyding tot etiese waardes te lewer. Kontak ons gerus vir enige navrae by 018 464 7786 of stuur ʼn e-pos na market@senwes.co.za

 

Die volgende opsies, tariewe, ooreenkomste en voorwaardes is van toepassing op graansilogebruikers:

 

2021/22 Somergraan - Berging- en Hanteringstariewe


2021/22 Wintergraan - Berging- en Hanteringstariewe


Ooreenkomste