SAFEX & Shares Data Loading....

FINANSIERING

 

Agri Credit Solutions bied klante ‘n reeks unieke en doeltreffende finansiële produkte. Ons verstaan die uitdagings wat produsente in ‘n onsekere ekonomiese klimaat in die gesig staar, en hoe dit dikwels deur ‘n onvergewensgesinde natuur vererger kan word. Juis daarom het ons ‘n trotse nalatenskap van standvastigheid en betroubaarheid – sodat ons kliënte in elke besigheidstransaksie kan ondersteun.

 

Produkte / Dienste wat Agri Credit Solutions lewer


 • Maandrekeninge 89/90

  Hierdie tipe rekening laat klant toe om 'n wye verskeidenheid items by Hinterland en Suidwes takke op rekening aan te skaf.
  Rekeningbalanse is maandeliks, op die laaste werksdag van die maand wat volg op die maand van aankope, betaalbaar.
  Hierdie produk bied 'n groot voordeel in die sin dat dit rentevry tot en met die betaaldatum aangebied word.

 • Gewasproduksierekening

  Agri Credit Solutions bied kredietgeriewe vir alle insette en dienste wat benodig word vir die verbouing van somer- en/of wintergewasse.
  Vereffening van uitstaande skuld word soos wat die oes ingesamel en bemark word verwag, maar nie later as 31 Augustus (someroes) en 31 Januarie (winteroes) van die spesifieke oesjaar nie.
  Normale sekuriteitsvereistes, afhangend van elke kliënt se finansiële posisie, terugbetaalvermoë en risikogradering geld en die meerderheid aankope van insette en dienste moet deur Senwes Equipment en die kleinhandelnetwerk in die Senwes Groep geskied word.

 • Kontrakversekeringsplan

  Kredietgeriewe vir alle insette, asook dienste, wat benodig word vir die verbouing van somer- en/of wintergewasse, word deur Agri Credit Solutions aangebied.
  Rekeningbalanse is betaalbaar soos wat die oes ingesamel en bemark word, maar nie later as 31 Augustus (someroes) en 31 Januarie (winteroes) van die spesifieke oesjaar
  Die meerderheid aankope van insette en dienste moet deur Senwes Equipment en die kleinhandelnetwerk in die Senwes Groep geskied.
  Hierdie finansiering is onderhewig aan multirisikoversekering, volgens elke kliënt se langtermyn geproduseerde gemiddelde opbrengs.

 • Diereproduksierekening

  Kredietgeriewe, vir sekere produksiemiddele wat met die produksie van rooivleis en wol verband hou, word deur Agri Credit Solutions aangebied. Uitstaande skulde moet nie later as 31 Mei (of die datum volgens die klant se bemarking) vereffen word nie.

 • Versekeringsrekening

  Finansiering van die premies van alle tipe versekering, wat by Senwes se filiaal CertiSure uitgeneem word, is beskikbaar.

 • Graanfinansieringsrekening

  Hierdie rekening behels dat kontant teen graan in opberging geskep word, ten einde produksie en/of ander skuld af te los, asook om die kliënt se kontantvloeisituasie te versterk.
  'n Maksimum-terugbetalingstermyn van ses maande word toegestaan, maar Agri Credit Solutions behou die reg om op enige stadium betaling te verlang.

 • Graanverskansingsrekening

  Die doel van dié rekening is om graaninstrumente te finansier. Opsies volgens ‘n vooraf goedgekeurde strategie. Spekulasie word egter beperk. Die fasiliteit is jaarliks hersienbaar.

 • Weidingsrekening

  Kredietgeriewe word aangebied vir aktiwiteite met betrekking tot die aanplant en/of bemesting van weiding. Paaiemente is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar betaalbaar.
  'n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande is aan die bedrag van die lening, word vereis.

 • Kalkrekening

  Kredietgeriewe word aangebied vir die aankoop van kalk vir die bekalking van lande. Betaalbaar in twee jaarlikse paaiemente op 31 Augustus met betrekking tot someroeste en/of 31 Januarie met betrekking tot winteroeste.
  Slegs beskikbaar vir kliënte wat van Agri Credit Solutions produksiekrediet gebruik maak.

 • Bedryfskapitaaldepositorekening

  Aankope wat teen ‘n kontantdeposito geskied is geregtig op korting.

 • Mediumtermynlening

  Hierdie produk bied die klant die geleentheid om sy/haar skuld (Agri Credit Solutions, Handelsbank of enige ander finansieringsinstelling) te konsolideer en/of om produktiewe landbougrond aan te koop.
  Paaiemente kan maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks betaal word.
  Die terugbetaling van die lening kan oor ‘n maksimumtermyn van tien jaar geskied.
  'n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande aan die bedrag van die lening is, word as sekuriteit vereis.
  'n Eie bydrae van 30% word as deposito verlang by die finansiering van die aankoop van landbougrond, of andersins kan ‘n eerste verband op bestaande landbougrond, wat reeds in die klant se naam geregistreer is, as addisionele sekuriteit aangebied word.

 • Mediumtermynlening met betrekking tot presisieboerdery

  Aankope van kapitaaltoerusting word finansier.
  Paaiement is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar, betaalbaar.
  'n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande aan die bedrag van die lening is, word vereis. 25% deposito word vereis.
  Toerusting moet deur Senwes Equipment aangekoop word. Die Presisieboerdery-afdeling van Senwes Equipment moet die transaksie aanbeveel.

 • Veelening

  Hierdie produk bied finansieringsoplossings vir die aankoop van vee vir aanteeldoeleindes.
  Paaiemente is maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks, oor ‘n maksimum termyn van drie jaar, betaalbaar.
  'n Eerste dekkingsverband oor grond met ‘n produktiewe waarde, wat ten minste gelykstaande is aan die bedrag van die lening, word vereis. ‘n 30% deposito, ten opsigte van die aankoopprys, word vereis.

Enige voertuie, toerusting en implemente soos motors, bakkies, vragmotors, trekkers, stropers, spilpunte, ensovoorts, wat by enige goedgekeurde handelaar aangekoop word kan deur Agri CS Batefinansiering gefinansier word.