Senwes Strategie

 

DOEL

Ons doel is om innoverende en geïntegreerde oplossings aan ons klante te verskaf, ten einde hulle in staat te stel om hul besigheid te bedryf.

MISSIE

Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in Suidelike Afrika wat finansiering, insetprodukte, versekering, opberging, hanterings-, vervoer- en verhandelingsdienste aan graanprodusente en afnemers verskaf.

WAARHEEN IS ONS OPPAD?


STRATEGIESE DOELWIT

Om 'n geïntegreerde landboubesigheid en ’n belangrike rolspeler in die voedselwaardeketting te wees.

STRATEGIESE FOKUS

Die strategie is gefokus op groei en diversifikasie deur konsolidasie en integrasie binne die landbou- en voedselwaardeketting.

STRATEGIESE DOELSTELLING

Om volhoubare waarde vir alle belanghebbendes te skep en om ’n voorkeur beleggingsvennoot, werkgewer, verskaffer en distribusiekanaal, sowel as ’n goeie korporatiewe burger te wees.

STRATEGIESE ONTWIKKELING

Senwes se strategie het tot die mate ontwikkel waar die maatskappy op sy huidige markte, nuwe inisiatiewe binne hierdie markte en, oor ’n breër spektrum, op nuwe inisiatiewe binne nuwe markte fokus.

STRATEGIESE PRIORITEITE

  • Diversifikasie van die besigheid ten einde konsentrasierisiko te verlaag.
  • Effektiewe horisontale integrasie en konsolidasie van die landboubesigheidsektor om sodoende uitbreiding na ’n nasionale voetspoor deur korporatiewe aksies te fasiliteer
  • herorganisasie van besigheidsmodelle.
  • Interne klante-integrasie.
  • Vertikale integrasie van die besigheid deur gespesialiseerde fokus in die waardeketting.
  • Eksternalisering (internasionalisering) van die besigheid deur strategiese vennootskappe.
  • Ontsluiting van waardesinergieë deur gedeelde korporatiewe ondersteuningsfunksies.