Maatskappyprofiel

 

BREEK NUWE GROND

Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in Suid-Afrika waar klante die hart van die maatskappy simboliseer. Die maatskappy se wortels is stewig geanker in landbou en spog met ‘n ryk en trotse geskiedenis wat oor ‘n tydperk van 111 jaar strek.

ETIEK-KODE PDF 

FOKUSAREAS

Die Senwes Groep van maatskappye rus op drie pilare – Insetverskaffing, Finansiële en Tegniese Dienste en Marktoegang in die Noordwes, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, NoordKaap en Wes-Kaap. Die Senwes Groep het ‘n geïntegreerde besigheidsmodel wat sy kerndoelstelling fasiliteer, naamlik om ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

 

FINANSIËLE DIENSTE

SENWES CREDIT

Senwes Credit bied ’n reeks unieke en effektiewe finansiële produkte aan produsente soos, onder andere, produksielenings, maandrekeninge, kredietreëlings van 'n langtermynaard en huurkooptransaksies.

Senwes Credit tref finansiële reëlings met afnemers van graan ten einde oorbruggingsfinansiering te verskaf vir die bedryfskoste van hul besighede.

Afdeling van Senwes Credit, Senwes Landboudienste verskaf gespesialiseerde dienste, gefokus op waardetoevoeging tot landbou, veekunde, plaasbestuur, landbou-ekonomie, grondanalise, inligtingsdienste en die vestiging van opkomende boere.

Senwes Landboudienste is ’n spesialis op sy gebied en verseker die verskaffing van volhoubare oplossings en optimale omdraaitye ten einde so aanpasbaar as moontlik te wees.

Meer oor Senwes Credit

SENWES BATEFINANSIERING

Met Wesbank as vennoot, Senwes Batefinansiering bied omvattende finansiële dienste, gefokus op roerende bates en verbande.

Meer oor Senwes Batefinansiering

 

CERTISURE

Die Certisure groep is ’n versekeringsbesigheid met verskeie spesialisareas waaruit landbou-, kommersiële en individuele kliënte kan baat vind.

Certisure verskaf makelaars- en administratiewe dienste waar risikobehoeftes van kliënte aangespreek en hanteer word.

Certisure spesialiseer in bateversekering, finansiële beplanning, oesversekering, kredietlewensversekering, korporatiewe versekering, wildversekering en mediese skemas.

Meer oor CertiSure

MOLEMI SELE

Gesamentlike onderneming met AFGRI en NWK, Molemi Sele is die eienaar van ’n sel vir kredietlewensversekering binne Guardrisk Lewens en fokus op die onderskrywing van risiko's binne die kredietlewensversekeringsomgewing.

Meer oor Molemi Sele

THOBO TRUST

Thobo Trust is ’n onafhanklike trust en strategiese vennoot vir Senwes se breë-basis swart ekonomiese bemagtigings- en sosio-ekonomiese ontwikkelingsdoelwitte.

Gemeenskappe waar Senwes besigheid bedryf, trek die meeste voordeel uit hierdie besigheidsmodel.

Meer oor Thobo Trust

INSETVERSKAFFING

SENWES EQUIPMENT

Senwes Equipment is ’n landboutoerustings- en dienstevennoot van uitnemendheid en bied meganisasie- en instandhoudingsoplossings.

Senwes Equipment is ook die eksklusiewe John Deere agent in sentraal Suid-Afrika, waar die kwaliteit van die toerusting gelykstaande is aan dié van die verskaffingskanaal.

Senwes Equipment staan produsente by met oplossingsgedrewe dienste ten einde hul winste te verhoog en hul insetkoste so laag as moontlik te hou.

Meer oor Senwes Equipment

HINTERLAND

Hinterland spesialiseer in die bemagtiging van produsente deur die verskaffing van insetprodukte vir ’n wye verskeidenheid landboupraktyke.

Hinterland bied ’n wye verskeidenheid hardeware en geriefsprodukte aan die algemene publiek, wat besproeiingstoerusting, DIY-produkte, hardeware, dieregesondheids- en dierevoedingsprodukte en brandstof insluit.

Hinterland help produsente ook met advies met betrekking tot besproeiing en vee.

Meer oor Hinterland

JDI

JD Implemente stel Senwes Equipment in staat om sy markaandeel na die Wes- en Oos-Kaap uit te brei. JD Implemente lewer dienste aan produsente via ses besigheidseenhede deur die verskaffing van uitstekende landbou-meganisasieen instandhoudingsoplossings.

Meer oor JDI

STAALMEESTER

Staalmeester, gevestig in 1951, is een van die oudste vervaardigers van landboutoerusting in Suider-Afrika. Staalmeester verskaf landboutoerusting aan 18 Afrika lande.

Meer oor Staalmeester

FALCON

Falcon, wat in 1985 gevestig is, fokus primêr op die landbousektor en versprei produkte landswyd deur ongeveer 350 gemagtigde handelaars, terwyl daar ook na ‘n verdere twaalf Afrikalande uitgevoer word.

Meer oor Falcon

KLK

KLK is betrokke by die verskaffing van landboubenodighede, boumateriaal, brandstof, vleisverkope, huide en velle, motorverkope en lewendehawe veilings, sowel as die verpakking en uitvoer van rosyne.

Meer oor KLK

BASTION

Bastion spesialiseer in die vervaardiging van kalk van hoë gehalte.

Bastion verskaf ook dolomitiese en hoë gehalte kalk sowel as gipsprodukte vir landbou- en industriële doeleindes.

Meer oor Bastion

MARKTOEGANG

SENWES GRAINLINK

Senwes Grainlink spesialiseer in die hantering en opberging van graan en oliesade en is tussen die produsent en die afnemer geposisioneer.

Senwes Grainlink hanteer die graan op ’n sentrale basis, alhoewel die verkrygingsaksie gedesentraliseer is. Produsentspesifieke kontrakte en handelsoplossings stel die produsent in staat om sy oes te optimaliseer as gevolg van die beskikbaarheid van uitgebreide prysprodukte en -strategieë.

Senwes Grainlink lewer dienste aan die graanafnemer.

Meer oor Senwes Grainlink

TRADEVANTAGE

Tradevantage verskaf ’n uitgebreide graanbemarkings- en -verhandelingsdiens aan nasionale en internasionale kliënte met betrekking tot mielies, oliesade, koring en diverse sagtekommoditeite.

Tradevantage is uniek ontwikkel om aan die behoeftes van elke klant te voldoen en lewer die produk aan die afnemers by hul produksieaanlegte.

Meer oor TradeVantage

GRAINOVATION

Grainovation is ’n toonaangewende logistieke operateur in die landbousektor en bied gespesialiseerde logistieke oplossings aan beide die produsent en die afnemer van graan en oliesade.

Meer oor Grainovation

ELECTRONIC SILO CERTIFICATES

Electronic Silo Certificates verskaf ’n veilige en effektiewe manier waarop elektroniese silosertifikate via die internet of slimfoon bestuur kan word.

Meer oor ESC

SENWES SAAD

Senwes Saad het homself oor dekades as ’n uitmuntende saadverwerker met ’n uitstekende reputasie onder produsente en in die mark gevestig.

Senwes Saad het ook ’n kleinverpakkingsaanleg by die huidige diensaanbod gevoeg.

Meer oor Senwes Saad

SENWES GRAANMAKELAARS

Senwes Graanmakelaars tree op as ’n makelaarsagent vir kliënte wat toegang tot die JSE (Safex) Landboukommoditeitsafdeling wil verkry.

Senwes Graanmakelaars bied ’n geleentheid vir produsente, verbruikers en spekulante om potensiële markgeleenthede te verskans of daaraan deel te neem.

Meer oor Senwes Graanmakelaars