Die Senwes Groep

 

SENWES DIEN VAN PLAASHEK TOT MEULDEUR

Die Senwes Groep bedien die landbou- en voedselsektor van plaashek tot meuldeur met ‘n strategiese fokus op ses pilare – landboudienste, hulpbronne, beleggings, logistieke dienste, finansiële dienste en korporatiewe ondersteuningsdienste. Die Senwes groep het bedryfspunte in Noordwes, Vrystaat, Noord-Kaap, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap en Wes-Kaap en het ’n werksmag van 3 157 personeellede.

GEOGRAFIESE VERSPREIDING VAN DIE SENWES GROEP

Geografiese verspreiding van die Senwes Groep

MARKTOEGANG

68 Graansilokomplekse
17 Verkrygingskantore
3 Deursetstrukture
1 Bemarkingskantoor
1 Verhandelingskantoor
1 Logistieke kantoor
1 Silosertifikaathandelaar

FINANSIËLE DIENSTE

19 Versekeringstakke
1 Kredietverleningskantoor

INSETVERSKAFFING

56 Handelstakke en brandstofstasies
27 Heelgoedere- en onderdelewinkels
18 Meganisasiewerkswinkels
7 Handelstakke
6 John Deere agentskappe
5 Gerieflikheidswinkels by vulstasies
4 Kalkmyne
2 Groothandelverspreidingsentrums
1 Supermark

NOORDWES

11 Silokomplekse
10 Versekeringstakke
7 Heelgoedere- en onderdelewinkels
6 Handelswinkels en brandstofstasies
6 Meganisasiewerkswinkels
4 Kalkmyne
3 Verkrygingskantore
2 Kleinhandelswinkels
2 Deursetstrukture
1 Logistieke kantoor
1 Verhandelingskantoor
1 Bemarkingskantoor
1 Kredietverleningskantoor

VRYSTAAT

50 Silokomplekse
21 Handelswinkels en brandstofstasies
13 Heelgoedere- en onderdelewinkels
11 Verkrygingskantore
8 Versekeringstakke
8 Meganisasiewerkswinkels
5 Geriefswinkels by brandstofstasies
1 Deursetstruktuur
1 Groothandelverspreidingsentrum

KWAZULU-NATAL

5 Handelswinkels en brandstofstasies
1 Kleinhandelswinkel

GAUTENG

6 Handelswinkels en brandstofstasies
3 Kleinhandelswinkels
3 Silokomplekse
2 Heelgoedere- en onderdelewinkels
1 Verkrygingskantoor
1 Groothandelverspreidingsentrum
1 Silosertifikaathandelaar

OOS-KAAP

3 John Deere agentskappe
3 Heelgoedere- en onderdelewinkels
3 Meganisasiewerkswinkels

NOORD-KAAP

4 Silokomplekse
2 Handelswinkels en brandstofstasies
2 Verkrygingskantore
2 Heelgoedere- en onderdelewinkel
1 Meganisasiewerkswinkel
1 Versekeringstak
1 Supermark

WES-KAAP

3 John Deere agentskappe

MPUMALANGA

16 Handelswinkels en brandstofstasies
1 Kleinhandelswinkel