Die Senwes Groep

 

SENWES DIEN VAN PLAASHEK TOT MEULDEUR

Die Senwes Groep bedien die landbou- en voedselsektor van plaashek tot meuldeur met ‘n strategiese fokus op ses pilare – landboudienste, hulpbronne, beleggings, logistieke dienste, finansiële dienste en korporatiewe ondersteuningsdienste. Die Senwes groep het bedryfspunte in Noordwes, Vrystaat, Noord-Kaap, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap en Wes-Kaap en het ’n werksmag van 3 157 personeellede.

GEOGRAFIESE VERSPREIDING VAN DIE SENWES GROEP

Geografiese verspreiding van die Senwes Groep

MARKTOEGANG

68 Graansilokomplekse
18 Verkrygingskantore
3 Deursetstrukture
1 Bemarkingskantoor
1 Verhandelingskantoor
1 Logistieke kantoor
1 Silosertifikaathandelaar

FINANSIËLE DIENSTE

20 Versekeringstakke
1 Kredietverleningskantoor

INSETVERSKAFFING

53 Handelstakke en brandstofstasies
26 Heelgoedere- en onderdelewinkels
18 Meganisasiewerkswinkels
1 Tweedehandse goedere winkel
6 Handelstakke
6 John Deere agentskappe
2 Gerieflikheidswinkels by vulstasies
3 Kalkmyne
2 Groothandelverspreidingsentrums
2 Supermark
3 Kiosks by vulstasies
1 Landbou-toerusting handelaar

NOORDWES

11 Silokomplekse
10 Versekeringstakke
7 Heelgoedere- en onderdelewinkels
5 Handelswinkels en brandstofstasies
6 Meganisasiewerkswinkels
3 Kalkmyne
3 Verkrygingskantore
2 Gerieflikheidswinkels by vulstasies
2 Kleinhandelswinkel
2 Deursetstrukture
1 Logistieke kantoor
1 Verhandelingskantoor
1 Bemarkingskantoor
1 Kredietverleningskantoor
1 Landbou-toerusting handelaar
2 kiosks by vulstasies

VRYSTAAT

50 Silokomplekse
20 Handelswinkels en brandstofstasies
1 Kleinhandelswinkel
1 Supermark
13 Heelgoedere- en onderdelewinkels
11 Verkrygingskantore
9 Versekeringstakke
8 Meganisasiewerkswinkels
2 Geriefswinkels by brandstofstasies
1 Deursetstruktuur
1 Groothandelverspreidingsentrum
1 Tweedehandse goedere
1 Kiosk by vulstasie

KWAZULU-NATAL

5 Handelswinkels en brandstofstasies
1 Kleinhandelswinkel

GAUTENG

6 Handelswinkels en brandstofstasies
3 Silokomplekse
2 Heelgoedere- en onderdelewinkels
1 Verkrygingskantoor
1 Groothandelverspreidingsentrum
1 Silosertifikaathandelaar

OOS-KAAP

3 John Deere agentskappe
3 Heelgoedere- en onderdelewinkels
3 Meganisasiewerkswinkels

NOORD-KAAP

4 Silokomplekse
2 Handelswinkels en brandstofstasies
2 Verkrygingskantore
1 Heelgoedere- en onderdelewinkel
1 Meganisasiewerkswinkel
1 Versekeringstak
1 Supermark

WES-KAAP

3 John Deere agentskappe

MPUMALANGA

15 Handelswinkels en brandstofstasies
2 Kleinhandelswinkel
1 Verkrygingskantoor