Senwes absorbeer grootliks die gevolge van die droogte.

  • 07 Desember 2015
  • 1839
  •  Senwes
  •  
  •  Alhoewel graan volumes met 42% afgeneem het, het groter effektiwiteit en nougesette kostebestuur die impak van die droogte versag. Heelwat droogte mitigerende aksies is verder ingestel en gefokusde kontraktering en margedissipline is aan die dag gelê. Positiewe kontantvloei van R187 miljoen is gevolglik uit bedrywe gegenereer en R49 miljoen hiervan is gespandeer aan kapitaalprojekte ten einde die produktiwiteit van infrastruktuur te verhoog. 

Die netto batewaarde het sedert jaareinde vanaf R10,55 sent per aandeel gestyg na R10,94 sent per aandeel, nadat dividende van 26 sent per aandeel gedurende September 2015 betaal is.
 
Die eiekapitaalverhouding het verbeter vanaf 38% na 44% sedert 30 April 2015, terwyl die rentedekking weens die groter landboudebiteureboek verswak het na 2,9 keer (Okt 2014: 4,1 keer).  
 
Strategies
Senwes werk aan ‘n rollende 10-jaar strategie na 2025. Die fokus van hierdie strategie is die uitbreiding van ons kernbesigheid, die veredeling van waarde, groter deelname aan die hantering van sagtekommoditeite en die verlaging van risiko’s in die huidige portefeulje ten einde na nuwe markte uit te brei. Die fokus is ook op interne innovasie en integrasie van besigheidsdienste ten einde die spandeervermoë van die klant sowel as markaandeel te vergroot en daardeur die dienste van die onderskeie entiteite te verbeter.
 
Dividende
‘n Interim dividend van 25 sent per aandeel (2014: 24 sent per aandeel) is verklaar vir alle aandeelhouers geregistreer as sulks op die aandeleregister op 4 Desember 2015 en sal teen 11 Desember 2015 betaal word.
 
Belangrike Finansiële Verhoudings:
 
  • Verdienste per aandeel is 7.3% laer as die vorige jaar
  • Opbrengs op openingsekwiteit van 5.4%
  • ‘n Verhoging in netto batewaarde van 39 sent per aandeel sedert 30 April 2015 nadat ‘n dividend van 26 sent per aandeel in September betaal is.
  • Die wins voor belasting ten opsigte van marktoegang  en finansiële dienste segment is in lyn met verlede jaar se ooreenstemmende periode, terwyl insetverskaffing ‘n 40,5% afname getoon het.
Toekomsvooruitsigte en -uitdagings
 
Drie van die vorige vier mega El Niño-seisoene oor die afgelope 50 jaar (1963/64 seisoen, 1982/83 seisoen en 1991/92 seisoen) het tot buitengewone lae oeste aanleiding gegee. Indien dieselfde tendens weer dié seisoen gevolg sou word, word ‘n moeilike volgende 18 maande in die vooruitsig gestel in al die fasette van die besigheid. In só ‘n geval word heelwat volatiliteit in beide die fisiese, sowel as die afgeleide mark verwag, wat versigtige optrede sal noodsaak.
 
Selfs al sou die reënvaltoestande normaliseer, sal die tweede helfte van die finansiële jaar na verwagting steeds ‘n groot uitdaging wees en sal besigheidsvolumes waarskynlik nie genormaliseerde vlakke bereik nie

Embargo: 7 Desember 2015.
 
Navrae : Francois Strydom
Groep Uitvoerende Hoof 
Tel: +27 18 464 7115
 
Vir verdere detail sien Bylaag A (koerant advertensie).
 

Verwante Artikels