Van beperkte hoop tot 2de grootste mielie-oes ooit

  • 08 Desember 2014
  • 4544
  •  Senwes
  •  
  •  “Die verwagte herstelpad na normaal sou twee tot drie seisoene duur, maar die verval is in een seisoen gestuit. ʼn 41%-styging in die genormaliseerde wesensverdienste tot 31 Oktober 2014 dui daarop dat die herstel vinnig en robuust was – en boonop hoe onvoorspelbaar en volatiel landbou is,” het Francois Strydom, besturende direkteur van Senwes, gesê.

Senwes se omset het met 5,5% gegroei na R5,3 miljard en die bruto wins het teruggekeer na R579 miljoen vanaf R499 miljoen einde Oktober verlede jaar. ʼn Netto wins na belasting van R114 miljoen is vir die ses maande tot 31 Oktober 2014 behaal, wat 34,5% laer is as die ooreenstemmende vorige jaar tydperk. ʼn Wins ten bedrae van R118 miljoen uit die kleinhandelsbesigheid-samevoeging met AFGRI is ingesluit in die vorige jaar se wins na belasting van R174 miljoen.

Die balansstaat het heelwat vinniger herstel en die opbrengskoerse het verhoog. Kontantvloei van R294 miljoen is uit bedrywighede gegenereer en R23 miljoen is teruggeploeg in kapitaalprojekte. Die netto batewaarde per aandeel het verhoog van R9,58 per aandeel op 30 April 2014 na R10,06 per aandeel teen einde Oktober 2014, selfs nadat ‘n finale dividend van 22 sent per aandeel in September vanjaar betaal is.

OORSIG OOR BESIGHEIDSEGMENTE

Marktoegang
Graan ontvang deur die silonetwerk van Senwes het met 74,8% verhoog ten spyte van die negatiewe impak van die lae oordragvoorraad. Sagtekommoditeitspryse het op die verhoogde volumes gereageer en oeste is teen gemiddeld 25% laer as die vorige jaar gelikwideer.

‘n Groot nasionale mielie-eindvoorraad is in die vooruitsig en sal momentum aan die besigheidseenheid verskaf, selfs in die tweede semester van die finansiële jaar wat tradisioneel gekenmerk word deur laer winsgewendheid.

Insetkanaal
Die 2014/2015-plantseisoen is laat en groter onsekerheid het vir ‘n groot deel van die eerste ses maande van Senwes se finansiële jaar geheers rondom aanplantings vir die nuwe seisoen, gegewe relatiewe lae kommoditeitsprysvlakke, sowel as laat reëns. Omsette was ten spyte hiervan 11,2% hoër as die vorige jaar en bruto wins het ‘n verbetering van R29,7 miljoen tot gevolg gehad wat toon dat Hinterland, die gesamentlike kleinhandelsonderneming met AFGRI, besig is om sy model suksesvol uit te rol.

Finansiële Dienste
Die kredietboek het sy terugbetalingsvermoë oor tyd bewys, maar groter wisselvalligheid en uiterstes het gedurende die seisoen voorgekom. Die boek is goed versekureer en die uitstaande 2014 somerproduksie skuld het 8,4% (2013: 10,7%) op 31 Oktober beloop. Aansoeke vir die nuwe seisoen is goed op dreef, maar die uitstelreëlings van insetverskaffers kan die opname van krediet inkort en druk plaas op finansieringsmarges.

STRATEGIESE OORSIG
Senwes volg steeds sy roetekaart na 2020 met deurlopende evaluasie van watter aksies en beleggings stukrag gee aan die groeistrategie.

Die Afrika-besighede is gedurende die termyn geherstruktureer en oorgrens-transaksies sal in die toekoms vanuit Senwes gefasiliteer word. ʼn Konsolidasiepoging tussen Senwes se houermaatskappy, Senwesbel, en NWK Beherend is nie deur die toepaslike aandeelhouerskorps goedgekeur nie en Senwes sal konsolidasie en operasionele samewerkingsgesprekke met alle rolspelers voortsit.

Senwes is tevrede met die vennootskappe in Hinterland; CertiSure; Grasland; JD Implements; Senwes Asset Finance, Grainovation; ESC en TradeVantage. Prodist lewer nog nie aanvaarbare resultate nie, maar het reeds bewese markaandeel bekom en ‘n drastiese verbeterde strategiese posisionering en finansiële resultate is in die vooruitsig vir die komende seisoen.

Die markplek is steeds hoogs gefragmenteer, beperk geïntegreerd en deelnemers ervaar toenemende uitdagings om relevant te bly teen internasionale konglomerate. Konsolidasie, reorganisasie en spesialisasie bly ons teenvoeter vir dié genoemde uitdagings. Die daarstel van ‘n samewerkingsvoertuig om nasionaal te kompeteer, sal broodnodige kritiese massa bring en oorlewingsvermoë verhoog. Nuwe markte wat risiko verlaag, sal ook verder ondersoek word.

DIVIDENDE
‘n Interim dividend van 24 sent per aandeel (2013: 26 sent per aandeel) is verklaar vir alle aandeelhouers geregistreer op die register van 8 Desember 2014 en sal betaal word teen 12 Desember 2014.


Verwante Artikels