So lyk SA se wildbedryf

  • 07 January 2021
  • 1472
  •  Senwes
  •  
  •  nuusʼn Onlangse markverslag deur African Wildlife Auctions (AWA) bied ʼn waardevolle oorsig oor die groei- en bloeityd van dié bedryf.

Volgens die verslag kan die veranderinge in die wildbedryf grotendeels toegeskryf word aan markbeginsels soos vraag en aanbod, voortslepende droogte, beleidsonsekerheid en meer onlangs die koronaviruspandemie. Laasgenoemde het veroorsaak dat inkomste waardes teruggesak het na vlakke wat in 2009 behaal is, dat die getal wild verminder het na vlakke wat in 2013 voorgekom het en, dat pryse nou weer ooreenstem met dié van 2007.

Marktendense

Die volgende tendense word in die verslag uitgelig:

  • Alhoewel sekere eksterne faktore ook ʼn rol gespeel het in die drastiese verlaging van pryse, word die groot toename in aanbod sonder ʼn gelyke toename in aanvraag as die hoofrede gestel.
  • In terme van wild met unieke kleurvariasies, is daar ʼn beduidende daling te sien in die aantal diere wat op veilings aangebied word. aangebied is.
  • Die inkomste gegenereer deur die verkoop van skaars wildsoorte toon ʼn sistematiese afname sedert 2017. In 2017 was daar ʼn 52% afname, terwyl dit met ʼn verdere 37% in 2018 gedaal het. Verder het die aantal diere wat te koop aangebied is, ook met ongeveer 12% verminder.
  • Markaanduidings toon dat die wildbedryf gedurende 2020 erg ingekort was, en in terme van die inkomste wat uit die verkoop van wild op veilings gegenereer is, was daar ʼn ineenkrimping van 59% te bespeur met verkope van R196 miljoen. Dié daling in inkomste is ook duidelik te sien in die twee voorafgaande jare, naamlik ʼn 21% daling in 2019 en ʼn 37% daling in 2018. Gedurende 2017 het die bedryf ʼn rekord inkomste van R979 miljoen behaal, wat vergelykbaar was met die hoogste inkomste nog, naamlik R1,9 biljoen, wat in 2015 behaal is.
  • Aanlyn-veilings het eksponensieel toegeneem tydens 2020 en hierdie veilings word nou as ʼn integrale deel van die bedryf beskou. Bemarkingsmediums soos WhatsApp, Facebook en Twitter word ook nou ingespan om teikenmarkte meer effektief te bereik.

Toekomsblik

Die samestellers van die verslag deel ook hul sieninge oor die veranderende bedryf en is van mening dat baie reeds gedoen word om uitdagings aan te spreek.

ʼn Goeie voorbeeld hiervan is die aanpassings wat gemaak word ten opsigte van die aanbied van veilings en die bemarking daarvan. Strategiese beplanning sal verseker dat veilings in die toekoms meer koste-effektief is, dat gemengde veilings (teenoor duur gespesialiseerde veilings) meer algemeen voorkom en dat daar deeglik oor die rol van agente besin sal moet word.

Aanlyn-veilings sal ook toeneem, in ooreenstemming met wat reeds elders in die wêreld gebeur.

Dit is, volgens die samestellers van die verslag, van kardinale belang dat die bedryf aanpasbaar bly ten einde ʼn volhoubare bedryf te midde van groot veranderinge te verseker.

Lees die volledige verslag hier: https://bit.ly/3ngRDi3


Related Articles