SA ekonomie kan baat by Biden se presidentskap

  • 13 November 2020
  • 1684
  •  Senwes
  •  
  •  nuusSo sê prof Raymond Parsons, ekonoom verbonde aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool.

Wedersydse voordelige handelsverhoudinge ʼn moontlikheid

Hy sê hoewel Afrika nie ’n onmiddellike hoë prioriteit is vir ’n nuwe VSA-administrasie wat baie besig gaan wees met ander binnelandse politieke en beleidskwessies nie, is Suid-Afrika steeds die VSA se grootste handels- en beleggingsvennoot in Afrika. “Ten spyte van vroeëre ekonomiese spanning in die verhouding, kan politieke verandering in die VSA nou die geleentheid skep om wedersydse voordelige handelsverhoudings te herstel en enige punte van wrywing wat kon ontstaan het, uit te skakel.”

Prof Parsons sê hoewel dit nog te vroeg is om te sê, lyk dit of die pas verkose president Biden ook goeie dinge vir die wêreldekonomie inhou. Sy prestasierekord is een van ’n internasionalis wat ’n samewerkende eerder as ’n transaksionele benadering tot buitelandse ekonomiese en diplomatiese verhoudings volg. “Biden sal verhoudings met oorsese bondgenote wil herstel. Meer spesifiek, om internasionale samewerking te bevorder, is dit waarskynliker dat ’n Biden-administrasie multilaterale en ‘reëlgebaseerde’ wêreldwye instellings soos die Wêreldhandelsorganisasie (WHO) sal ondersteun.”

Rol van die VSA in wêreldhandel

Volgens prof Parsons kan ’n meer ondersteunende rol van die VSA in die WHO waarskynlik ’n duideliker en meer voorspelbare raamwerk vir ’n internasionale handelsregime skep wat, om verskeie redes, tans onder groot druk verkeer.

“Wat ook al die huidige probleme by die WHO is, vir die meeste lande bly dit die geskikste struktuur om te help om ’n gelyke speelveld in wêreldhandelsake te verseker en om broodnodige konflikbestuur in handelsgeskille te verskaf. Dit is in die belang van klein ekonomieë soos Suid-Afrika, wat baie afhanklik is van buitelandse handel, dat die WHO doeltreffend moet funksioneer.”

Gunstige AGOA-handelsregime

Prof Parsons verduidelik dat, afgesien van die WHO, Suid-Afrika se handelsbelange in die VSA tot ’n groot mate ineengevleg is met sy status ingevolge die VSA se African Growth and Opportunity Act (AGOA) en die handelsgeleenthede wat Amerikaanse wetgewing in die afgelope klompie jaar vir Suid-Afrika geskep het. Sedert die AGOA-wetgewing egter onder voormalige president Clinton tot stand gekom het, is die VSA se voorwaardes wat in die AGOA op Suid-Afrika afgedwing word, aansienlik verskerp, die internasionale ekonomiese omgewing het verander, en die VSA se proteksionistiese invloede het sterker geword.

“Die wêreldwye pandemie en ander terugslae vir sektore van die VSA se ekonomie het tweeparty-kongressteun vir ’n meer intern gefokusde VSA-handelsbalans ondersteun, wat Biden ook in sy beleidsuitsprake genoem het. Die VSA se handelstandpunt in die toekoms sal deur geopolitieke tendense, ontwikkelings in die VSA se binnelandse ekonomie en faktore wat eie is aan Suid-Afrika gevorm word. Dit is in Suid-Afrika se belang om van nou af hierdie elemente goed dop te hou en om te verseker dat enige bilaterale VSA-Suid-Afrikaanse ekonomiese geskille bevredigend opgelos word.” Prof Parsons sê dat die VSA se ekonomie steeds ’n belangrike mark vir Suid-Afrika is. Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA het in die afgelope paar jaar by die AGOA-wetgewing gebaat, ten opsigte van volume en van diversiteit.

“As ’n mens na die toekoms kyk – hoewel AGOA eers in 2025 verval – moet Suid-Afrika nie net seker maak dat ons die beste gebruik maak van die oorblywende vyf jaar van die gunstige AGOA-handelsregime nie, maar moet ons ook begin om te dink wat dit uiteindelik kan vervang. Ons moet begin dink wat die opsies in ’n post-AGOA-era kan wees, insluitende die uitbouing van onderhandelinge ten opsigte van die Afrika-vasteland se vryhandelsooreenkoms (African Continent Free Trade Agreement).”

Langtermyn fokus

Prof Parsons glo dat, afgesien daarvan dat ’n goeie ekonomiese verhouding met die VSA gehandhaaf moet word, dit raadsaam sal wees as Suid-Afrika op sy algehele mededingendheid in die wêreld sal konsentreer.

“Suid-Afrika se deel van wêrelduitvoere het oor ’n aantal jaar geleidelik afgeneem. Hoewel AGOA tans steeds vir Suid-Afrika in die VSA-mark beskikbaar is, is ’n groter en breër penetrasie van wêreldmarkte, veral ten opsigte van produkte waarvan die waarde en vraag styg, noodsaaklik vir groei en werkskepping in die jare wat voorlê.”


Related Articles