Boere kap misdaad deur tegnologie

  • 13 July 2018
  • 3677
  •  
  •  
  •  Tegnologies gevorderde kamerastelsels word in die Kiepersol- in Mpumalanga, Vierfontein- in die Vrystaat en in die Potgietersrusdistriks-landbou-unie gebied in Limpopo ontplooi om verdagte persone en voertuie in die gebied te monitor. Deur sulke kamerastelsels in te span wat deur ’n beheerkamer gemonitor word, verskaf die kameras in wese ’n permanente observasie vermoë oor die hele gebied, waardeur misdadige aktiwiteite opgetel en daarop gereageer kan word.

“Die tegnologie wat as beskermingmaatreël ingespan word, is nie ’n waarborg dat ’n plaasaanval of misdaad sal plaasvind nie,” sê Japie Grobler, voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds. “Maar dit kan ’n aanval vertraag of bemoeilik om die individu die geleentheid te bied om sodanige aanval of misdaad af te weer.” 

Van die planne wat tegnologie insluit, behels integriteitskeuringstelsels soos die wat deur Agri Hertzogville in die Vrystaat ingespan word om die veiligheid van die gemeenskap te bevorder. Dié stelsel word gebruik om persone vooraf te identifiseer wat by kriminele aktiwiteite betrokke is en ’n moontlike veiligheidsrisiko vir die gemeenskap kan inhou. 

“In ons boerderygebiede neem misdade soos veediefstal, die diefstal van skroot- en koperkabels, asook die vernietiging van plaasinfrastruktuur toe. Boere lei verder toenemende skade weens die diefstal van groot hoeveelhede plaasprodukte, landbou-insette en toerusting wat uit die gebied verwyder word wat ’n wesenlike invloed het op boere se winsgewendheid,” sê Grobler. “Ons landbouers word blootgestel aan gewapende rowe met die gepaardgaande lewensverlies en trauma. Die Trustfonds probeer om met die finansiële bydraes op ‘n praktiese en tasbare wyse boere en plaaswerkers te ondersteun in hulle beskermingmaatreëls in die stryd teen misdaad.” 

Die Trustfonds gee hiermee ook erkenning aan sy strategiese vennote; naamlik, Nissan SA, Sanlam, CrisisOnCall en Sonfin vir hulle jarelange ondersteuning van die Trustfonds. Maatskappye soos NWK, Senwes en Santam Landbou is jarelange borge van die fonds. 

“Sonder hierdie ondersteuning sou dit ’n onmoontlike taak gewees het om ons boere en plaaswerkers te help beskerm”, sê Grobler.

Navrae:
Japie Grobler                                                                                         
Voorsitter Agri Securitas Trustfonds                       
Sel: 082 825 8018   

Kobus Visser
Agri SA Direkteur: Landelike Veiligheid  
Tel: 012 643 3400
Sel:082 388 0010                                            

Related Articles