Wees waaksaam teen Brusellose

 • 20 November 2020
 • 2171
 •  Senwes
 •  
 •  nuusVolgens die LUR vir landbou en landelike ontwikkeling in die provinsie, Bongi Sithole-Moloi, het meer as 400 beeste onlangs positief getoets vir die siekte. Die provinsie het sedert 2018 reeds 635 positiewe gevalle van dié siekte aangemeld, waarvan 423 in 2020 alleen aangemeld is. Volgens Sithole-Moloi het die nuutste uitbraak nie net ʼn impak op boerdery-aktiwiteite nie, maar ook op verbruikers en die plaaslike ekonomie.

Alhoewel die onlangse uitbreek tot die noordelike gedeeltes van die provinsie beperk is, en aan onvoldoende kuddebestuurspraktyke toegeskryf kan word, word alle beesboere gemaan om hul kuddes te toets en in te ent teen die siekte.

Meer oor dié siekte by beeste

Brusellose, of besmetlike misgeboorte (BM), veroorsaak infertiliteit en misgeboortes (aborsies). Dit is 'n hoogs aansteeklike siekte en word deur besmette diere in die kudde ingebring. Dit kan ook deur roofdiere, wat geaborteerde materiaal na die plaas aandra, ingebring word.

Beeste kan die siekte opdoen deur dekking, of kontak met 'n besmette, pasgebore kalf, of geaborteerde materiaal, soos byvoorbeeld wanneer aan die plasenta, kalf of fetus geruik of gelek word. Die bakterie kan ook deur die oogslymvlies opgeneem, of ingeasem word. 'n Kalf wat van 'n geïnfekteerde moeder gebore word, behou die siekte en dra dit sodoende voort.

Dit is dikwels moeilik om besmetting te identifiseer en tekens van die teenwoordigheid in 'n kudde sluit verliese deur aborsies, verlaagde melkproduksie en verlengde interkalfperiodes in. Besmette kalfies is dikwels swak en vrek kort na geboorte. Teruggehoue nageboorte, met gevolglike baarmoederinfeksie, kom by kroniese gevalle voor. Gewrigsinfeksies kom ook soms voor.

Indien rekordhouding onvoldoende is, kan dit lank neem om agter te kom dat daar 'n verlaagde produksietendens in die kudde is en die siekte kan vir jare lank in die kudde sirkuleer sonder dat die boer daarvan bewus is.

Besmetting van mense

Van groot belang is dat die siekte 'n soönose is.

'n Soönose is 'n siekte wat tussen mens en dier aansteeklik is. Dit veroorsaak Brusellose of Wisselkoors in mense en juis as gevolg van die feit dat dit na mense oorgedra kan word, is dit 'n beheerde siekte. Mense kan die siekte opdoen deur byvoorbeeld:

 • in kontak te kom met geaborteerde materiaal,
 • kunsmatige inseminasie van positiewe koeie,
 • bystaan met kalwing,
 • deur die gebruik van ongepasteuriseerde melk en suiwelprodukte,
 • gedurende die melkproses kan die bakterie ingeasem word, of deur die oogslymvliese opgeneem word.

Die Brucella abortus-organismes kan vir agt maande in die geaborteerde fetus in die skadu oorleef, vir twee tot drie maande in nat grond, een tot twee maande in droë grond en drie tot vier maande in mis. Om verspreiding te voorkom is dit dus krities belangrik om enige geaborteerde materiaal dadelik te verwyder en te verbrand.

Inenting is noodsaaklik

Die siekte kan voorkom word deur inenting van verse tussen vier tot agt maande met die S19 of RB 51 entstof. Dié inenting moet opgevolg word met ten minste nog twee RB 51 entings. Volgens wetgewing moet alle verse tussen die ouderdom van vier en agt maande teen Brusellose ingeënt word

Produsente word egter gemaan om nie op entings alleen staat te maak nie, maar om ook die nodige voorkomende bestuursaspekte na te kom. Hierdie aspekte sluit onder meer in:

 • Produsente moet net beeste koop of in hul kuddes toelaat indien hulle van ʼn kudde afkomstig is wat gereeld vir die siekte getoets word.
 • Moenie net op negatiewe toetsuitslae van aangekoopte diere staatmaak nie. Dit is veral belangrik waar nie-dragtige of vroeg dragtige verse aangekoop word, aangesien besmette verse dikwels eers positief toets wanneer hulle in die laaste derde van dragtigheid kom.
 • Enige dier wat aangekoop word, moet getoets word en in kwarantyn geplaas word totdat die toetsuitslae bekend is.
 • Die risiko vir besmetting word verhoog deur nie in te ent teen die siekte nie, diere aan te koop uit ʼn kudde wat nie getoets is nie, nie grensdrade in stand te hou nie en vreemde diere op jou gronde te laat kom hetsy deur die deling van weiding of die spekulasie met beeste.

Die Nasionale Dieregesondheidsforum beskik oor ʼn inligtingswebwerf wat as platform vir die deel van noodsaaklike inligting en skakeling met kundiges kan dien. ʼn Baie belangrike fokus van die webtuiste is om kennis oor Brusellose te deel. Besoek www.nahf.co.za vir meer inligting.


Related Articles