Voedseldag eersdaags internasionaal gevier

  • 12 October 2020
  • 1955
  •  
  •  
  •  nuusMet meer as 150 lande wat op 16 Oktober 2020 aan die viering gaan deelneem, verteenwoordig dié gebeurlikheid een van die bes ondersteunde inisiatiewe op die Verenigde Nasies se jaarkalender.

Die doel van die dag, wat vanjaar vir die 75ste keer gevier word, is om samehorigheid onder deelnemende lande aan te help, ten einde hongersnood te bekamp en volhoubare maniere te vind om voedselsekuriteit te verseker – nie net vir die huidige wêreldbevolking nie, maar ook vir komende generasies.

Voedselsekuriteit bestaan uit vier dimensies, naamlik: die beskikbaarheid van voedsel, toegang, verbruik en volhoubaarheid en het gevolglik ʼn impak op vier vlakke, naamlik: globaal, nasionaal, huishoudelik en individueel.

Op eie bodem

In Suid-Afrika, word die volgende doelstellings vir die dag gestel:

  • Om alle landsburgers bewus te maak van die nasionale beleid aangaande voedselsekuriteit en voeding.
  • Om groter bewustheid te bewerkstellig rondom kwessies soos hongersnood, wanvoeding en armoede.
  • Om voedselproduksie aan te moedig en te bevorder.
  • Om navorsing en die ontwikkeling van nuwe tegnologie aan te moedig ten einde volhoubare voedselproduksie te verseker.
  • Om die impak van regeringsprogramme om hongersnood te bekamp, op die voorgrond te stel.

In terme van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) is voedselsekerheid ʼn prioriteit vir die realisering van die daargestelde 2030 visie. Hierdie plan vra onder meer vir grondhervorming, beter benutting van landbougrond, die ontwikkeling van kleinboere, die uitbou van volhoubare plattelandse bedrywe, groter beleggings in agri-bewerking en meer doeltreffende toegang na markte en finansiële dienste vir produsente.

Die wêreld vat hande teen hongersnood

Gegewe die impak wat die koronaviruspandemie op voedselsekuriteit gehad het, en steeds het, sal vanjaar se viering ook erkenning gee aan voedsel superhelde (#FoodHeroes), soos agri-besighede, produsente, en plaaswerkers.

Volgens die VN se Voedsel- en Landbou-organisasie (VLO) speel hierdie superhelde ʼn baie groot rol agter die skerms om te verseker dat die wêreld se kosvoorrade voortdurend aangevul word. In tye van groot ontwrigting en onsekerheid, soos tydens die koronaviruspandemie, was dit dan ook hierdie sektore wat sentraal tot voedselhulpveldtogte gestaan het.

* In aanloop tot Wêreld Voedseldag bedank Senwes, ʼn diensvennoot van die plaashek tot die meuldeur, produseerders, plaaswerkers, verwerkers en alle rolspelers in die voedselwaardeketting vir die daarstelling van bekostigbare en gesonde voedsel. Vir meer inligting oor die AVC Food Umbrella projek wat Senwes in Meimaand van stapel gestuur het, besoek http://www.senwes.co.za/avc-food-umbrella

Related Articles