Veeboere versoek om veediefstal aan te meld

  • 20 August 2021
  • 976
  •  
  •  
  •  nuusClack het tydens die onlangse virtuele jaarkongres van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) ʼn hernieude beroep op veeboere gemaak om alle gevalle van veediefstal aan te meld. Volgens hom is daar verskeie redes vir nie-aanmelding, soos onder meer ʼn vertrouensbreuk tussen boere en die stelsels wat hierdie misdaad moet bekamp en die tendens dat boere voel dat die voorvalle te gering is en hulself dan eerder daaroor op sosiale media uitlaat.

Aanvullend tot hierdie redes, speel oningeligtheid in terme van wetgewing ook ʼn beduidende rol. Clack meen voorts dat onbetrokkenheid van die gemeenskap, gebrekkige toewyding van staatsaanklaers en die paroolbeleid ook tot nie-aanmelding bydra. Wat die paroolbeleid betref, verduidelik Clack dat die ondersoekbeampte of paroolraad die slagoffer kan nooi om insette te lewer tydens ʼn paroolverhoor en daarom is dit belangrik dat volledige besonderhede deurgegee word.

Maniere waarop veeboere hulself kan beskerm sluit in die merk van vee en die bywerk van getalleregisters. Clack verduidelik dat ongemerkte vee dit moeilik maak om vee te eien nadat dit teruggevind word en dat die ondersoekproses bemoeilik word as akkurate syfers nie aan die polisie verskaf kan word nie.

Statistiek

Volgens Clack het veediefstal vir die eerste keer waarvan hy bewus is, in alle provinsies gedaal.

Die grootste daling gedurende die tydperk van die 2019-2020-boekjaar tot die 2020-2021-boekbaar is in die Vrystaat aangeteken, waar ʼn daling van 29,39% aangeteken is. In Mpumalanga het gerapporteerde veediefstalgevalle met 20,95% gedaal, gevolg deur Noordwes (-31,76%) en Limpopo (-21, 26%).

Beeste ter waarde van R779 085 000 is gedurende die 2020-2021-boekjaar in die land gesteel, wat effens minder is as die vorige jaar se R862 030 000. In die geval van skape en bokke het die waarde egter toegeneem, al is minder vee gesteel, omdat vee nou duurder is. Die verlies weens skaapdiefstal het in die 2020-2021-boekjaar altesaam R211 747 200 beloop, teenoor die vorige jaar se R206 036 000. Bokke ter waarde van R116 812 400 is aangeteken.

Related Articles