Tel jou woorde op sosiale media

  • 02 June 2021
  • 1128
  •  Senwes
  •  
  •  nuusDit is die boodskap van Isabel Kruger, voorsitter van die Vrystaatse Veediefstalforum van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO).

Volgens Kruger moet verbruikers sake deeglik oordink voordat hulle hulself na sosiale media platforms wend om uiting te gee aan hul frustrasies en woede, veral met betrekking tot die aanmelding van en die ondersoekprosesse na voorvalle van veediefstal.

“Frustrasie en woede is ʼn natuurlike uitvloeisel van veediefstal en in gevalle waar sake sloer of onopgelos gelaat word des te meer,” sê Kruger. Sy verduidelik voorts dat produsente van alternatiewe en veiliger kanale soos veediefstalforums, die polisie en ook die Nasionale Vervolgingsgesag moet gebruik om hul stem te laat hoor.

Dink hieroor na

Volgens Kruger is die eerste stap wat gevolg moet word om met die ondersoekbeampte te skakel aangaande die vordering wat daar met ʼn betrokke ondersoek na veediefstal gedoen word.

As dit kom by die aanmelding van ʼn veediefstalvoorval moet groot sorg geneem word met die aflê van ʼn skriftelike verklaring. Hierdie verklarings moet op feite fokus en nie persepsies of aannames nie. Onakkurate inligting kan volgens Kruger “onherstelbare skade” tot gevolg hê. In hierdie verband speel plasings wat op sosiale media gemaak word ʼn belangrike rol en kan dit die geloofwaardigheid van die outeur (klaer) in gedrang bring en kan dit ʼn strafsaak nadelig beïnvloed.

Klaers word voorts versoek om nie foto’s van ʼn misdaadtoneel of verdagtes op sosiale media te deel nie, ongeag of die saak reeds voorgekom het en die verdagtes aangekla is of nie.

“Wees ten alle tye ingelig omtrent jou verantwoordelikheid om akkurate nuus of inligting weer te gee, en vergewis jouself van die grense wat bestaan in terme van jou reg op vryheid van spraak,” sê Kruger en voeg by dat verklarings of uitlatings op so ʼn wyse gedoen moet word dat die klaer bereid sal wees om dit in ʼn hof te verdedig. Sy herinner lede ook daaraan dat die reg enige plasing op sosiale media as gepubliseerde inligting beskou en dat dit tot vervolging kan lei.

Volgens Kruger gee die RPO Vrystaat Veediefstalforum aandag aan alle navrae, mits verklarings op skrif geplaas word. Vir navrae stuur ʼn e-pos na [email protected]


Related Articles