So sien klimaat en produksietoestande daarna uit

  • 25 June 2021
  • 1256
  •  Senwes
  •  
  •  nuusSo meen die onafhanklike landbouweerkundige, Johan van den Berg, en voeg by dat daar ook ʼn baie goeie kans is dat ryp nog tot in die lente kan voorkom. 

Huidige weerstoestande

Volgens Van den Berg kom baie koue toestande vanaf die laaste deel van Mei 2021 voor, met die kwik wat reeds ver benede vriespunt in distrikte soos Devon -8,4° C, Warden -6,9° C, Standerton -6,5° C en Bothaville -4,8 ° C gedaal het.

Dagtemperature is ook ondergemiddeld terwyl meer as die gemiddelde reënval in die laaste deel van Mei en eerste week van Junie in dele van die Vrystaat, KZN, Mpumalanga en Noordwes Provinsie voorgekom het.  Die volgende neerslae is aangemeld: Bothaville meer as 20mm, Stella 40mm, Standerton 48mm, Greytown 34mm, Coligny 26mm en Frankfort 21mm.

Vooruitskouing

Indien die huidige neutrale toestande van ENSO verander na La Nina in die lente, kan dit die reënvalverwagtings verbeter vir die lente en vroeë somer.  Met die huidige en verwagte gunstige Indiese Oseaan toestande (negatiewe IOD) kan dit goeie vooruitsigte voorspel vir ʼn vroeë aanvang van die reënseisoen

Oor die algemeen lyk toestande volgens Van den Berg gunstig vir die somergraangebied vanaf die middel van Oktober, beginnende in die oostelike produksiegebiede waarna dit weswaarts kan uitbrei gedurende November.  Droeër toestande is moontlik in Februarie 2022 oor die oostelike produksiegebiede en sal dit raadsaam wees om so vroeg as wat temperature dit toelaat, te plant

Reënvalverwagtings is positief vir die Winterreënvalgebied vir ten minste die res Julie.

Die meeste wintermaande wat gevolg het op La Nina-toestande soos in 2021, het redelike swaar sneeuneerslae ervaar en kan sneeu veral in die middel tot laatwinter voorkom. 

Produksietoestande 

In terme van landbouaktiwiteite verloop die oesproses van veral mielies vanjaar vinniger as ander jare en Van den Berg skryf dié tendens toe aan vroeë aanplantings, gunstige reënvaltoestande in Februarie asook droeër en warmer toestande gedurende Maart en April. 

Produksietoestande vir wintergrane in die Wes-Kaap is ook baie gunstig.  Voldoende reën het voorgekom oor die grootste deel van die Swartland en swaar neerslae het voorgekom oor die Rûens en res van die Suid-Kaap gedurende Mei, wat produsente in staat gestel het om binne die aanvaarbare plantvenster te kon plant. 

Van den Berg meen voorts dat die produksietoestande in die wintergraangebiede tans baie gunstiger is as vorige jare in die ooreenstemmende tydperk.

Weidingstoestande is ook gunstig vir die grootste deel van die land met die uitsondering van die steeds droogtegeteisterde gebiede van die suidwestelike Noord-Kaap en sentrale tot suidoostelike dele van die Oos-kaap.  Daar was alreeds ernstige veldbrande in die Wes-Vrystaat as gevolg van baie brandbare materiaal met droë en winderige toestande.  Die brandrisiko sal volgens Van den Berg al groter word, veral met die verhoogde kouefront aktiwiteite en geassosieerde winderige toestande vir die volgende maande tot September.

Opgaardamme het oor die algemeen baie goeie vlakke met die Vrystaat se damme gemiddeld 96.8% vol teenoor verlede jaar dieselfde tyd se 83.3%.  Damme in die Oos-Kaap bly egter op baie lae vlakke met die Kougadam op 4.2%, Impofudam op 15.1% en Bridle Driftdam op 25.9%.  Die Clanwilliamdam het begin om water by te kry en staan op 20% in vergelyking met ʼn paar weke terug toe dit op minder as 15% was.  Opgaardamme in die Wes-Kaap is op gemiddeld 54% met die Theewaterskloofdam op 80%.  Die huidige vlakke is betekenisvol want die reënseisoen is op hande en damvlakke kan nog baie verbeter in die volgende twee tot drie maande. 

Die watervlak van die Karibadam in Zambië is op 53% teenoor 40% laasjaar die ooreenstemmende tydperk.  Die Katsedam in Lesotho is op 75% en die Mohaledam op 36% terwyl die Hardapdam in die suidelike dele van Namibië op 65% was teen die einde van Mei.


Related Articles