Senwes Grainlink gee gemoedsrus aan klante rakende sekere silos na Tribunaal-uitspraak

  • 07 September 2020
  • 2323
  •  
  •  
  •  Die graanbesigheid verteenwoordig die hartklop van beide Senwes en Suidwes se kernbedrywighede, en na die samesmelting kan klante uitsien na selfs ‘n meer omvattende waardeproposisie. Dit is daarom belangrik dat elke gewaardeerde klant kennis neem van die volgende voorwaardes, wat na die implementeringsdatum van 12 Oktober 2020, in werking sal tree. 

Senwes bevestig dat die verskil tussen die hantering- en bergingstariewe, soos van toepassing op die Leeudoringstad-, Christiana- en Bamboesspruit-silo’s, en soos van toepassing op die Regina, Werda en Melliodora silos, vir ‘n tydperk van vyf jaar dieselfde bly soos wat die vasgestelde verskil bepaal is op die dag vóór die implementeringsdatum. 
Hantering- en bergingstariewe sal slegs verander sou Senwes besluit om in die tegnologie en effektiwiteit van die Leeudoringstad-, Christiana- en Bamboesspruit-silokomplekse te belê. Hierdie beleggings sal die silokomplekse as volg beïnvloed: 

die laai- en aflaaispoed met 10% verhoog vanaf die bestaande tempo.
die silo’s se vermoë om graan met ‘n hoër voginhoud te hanteer, met 10% verbeter, of
‘n 10% verhoging in die doeltreffendheid van voorraadmetingstoerusting te bewerkstellig deur byvoorbeeld die gebruik van Crux-lasertegnologie, die vervanging van bestaande graderingsmasjiene of die installering van temperatuur- en CO2-meters in meer as 10% van die silobuise.

Alvorens enige aanpassing in die tariewe ten opsigte van die Leeudoringstad-, Christiana- of Bamboesspruit-silokomplekse gemaak kan word, moet die Mededingingskomissie in kennis gestel word. 

Vervolgens sal ‘n verslag deur ‘n onafhanklike derde party bewys moet lewer van die toename in laai- en aflaaispoed, die verbeterde vermoë om graan met ‘n hoër voginhoud te hanteer, of die verhoogde effektiwiteit van die silo’s, soos aangedui in punte i, ii en iii. Hierdie onafhanklike verslag sal ‘n maand voor die aanpassing van die verskil (met die doel tot punte i, ii en iii) aan die Kommissie voorgelê word. Terselfdertyd sal die samevoegende besighede (Senwes en Suidwes) ook produsente, wat gedurende die voorafgaande jaar by die betrokke silos graan gelewer het, inlig rakende die veranderings. 

“Ek is opgewonde oor die toekoms,” sê Pieter Malan, Uitvoerende Bestuurder van Senwes Grainlink en voeg by dat die samesmelting nie net verhoogde spesialisasie en volhoubaarheid sal verseker nie, maar ook die ondersteuningsnetwerk vir klante sal vergroot. “Ons klante bly ons eerste prioriteit, en alle besigheidsbesluite word geneem met hulle beste belange in gedagte.”

Vir meer inligting oor die implementering van die voorwaardes, kontak Pieter Malan, Uitvoerende Bestuurder van Senwes Grainlink by 018 464 7395.


Related Articles