Sambreelprojek bied uitkoms ten tye van nood

 • 22 January 2021
 • 1956
 •  Senwes
 •  
 •  nuusMet dié realiteit in gedagte is die Senwes Groep van maatskappye verbind tot die volgehoue ondersteuning van klante en gemeenskappe wat gebuk gaan onder uitdagings soos onder meer die onlangse vloede in die Wes-Vrystaat, die vernietigende veldbrande in die Vrystaat en die Noord-Kaap en, die voortslepende droogte in die Karoo. Dié ondersteuning is egter nie net tot natuurrampe beperk nie, hiervan getuig die Covid-19-noodlenigingswerk wat die groep reeds sedert Mei 2020 doen.

AVC Relief Umbrella-projek

Hulpverlening vind plaas onder die vaandel van die AVC Relief Umbrella-projek, en volgens Francois Strydom, Groep Uitvoerende Beampte, het dié projek dit ten doel om mense met hulp én hoop by te staan. “Om ʼn verskil in mense se lewens te maak, is die hoogste eer,” sê Strydom en verduidelik dat die groep ʼn klantgerigte besigheidsfilosofie lééf.

Die projek, wat in Mei 2020 geloods is, is juis so ontwerp dat dit noodleniging aan kwesbare gemeenskappe op verskillende vlakke kan fasiliteer. Tot dusver is hulp tydens die volgende gebeurlikhede verleen:

 • Covid-19-pandemie

  Tydens die koronaviruspandemie het die projek, in samewerking met die Landbousakekamer (Agbiz), help verseker dat meer as 151 000 kwesbare individue, regoor die land, met voedselhulp bygestaan is. Senwes produsente en korporatiewe vennote het sedert die totstandkoming van die projek reeds meer as 480 ton mielies geskenk wat verwerk is tot meer as 17 000 sakke mieliemeel (5kg sakke). 

  Die projek duur onverpoosd voort en skenkings van witmielies of kontant bydraes kan via die webblad: www.senwes.co.za/avc-food-umbrella in gelees word, waarna ʼn verteenwoordiger van Senwes met die donateurs in verbinding sal wees. Verskeie korporatiewe vennote dra by tot die sukses van dié noodleniging.

 • Brandhulp

  Na afloop van die vernietigende brande in groot dele van die Wes-Vrystaat en die Noord-Kaap, waartydens meer as 'n 100 000 hektaar weiveld verwoes is en honderde stuks vee omgekom het, het daar ʼn groot behoefte ontstaan na voer en veemedisyne vir lewendehawe.

  Na oorlegpleging met georganiseerde landbou-organisasies in dié provinsies, naamlik Agri NW en Vrystaat Landbou, is ʼn behoeftebepaling gedoen en Senwes Grainlink het onmiddelik 102 ton sifsels aan geaffekteerde produsente beskikbaar gestel vir die versorging van diere. 

 • Droogtehulp

  ʼn Samewerkingsooreenkoms tussen Senwes se besigheidseenhede; Senwes Equipment en Senwes Grainlink, tesame met John Deere Financial en KLK Landbou Beperk het dit vir Senwes moontlik gemaak om 160 ton witmielies na die droogtegeteisterde Noord-Kaap te stuur. 

  Dié droogtehulp uitreik-aksie het broodnodige verligting aan die gemeenskappe van Kenhardd, Brandvlei, Calvinia en Pofadder gebring. Danksy ʼn verdere borgskap deur die Rotariërs (Distrik 9370) is daar ook 150 Kersfeesbokse aan boervroue in die gebiede geskenk word. Dié bokse het noodsaaklike kruideniersware bevat.

 • Vloedhulp
  Die swaar reën wat die afgelope maand in dele van die Vrystaat geval het, het in distrikte soos Hoopstad en Bultfontein nie net vloedskade aan landerye tot gevolg gehad nie, maar ook aan huise en padinfrastruktuur. Die moontlikheid is ook nie uitgesluit dat sommige produsente hulle aanplantings gaan verloor nie.

  Omdat vloedskade steeds plek-plek in Bultfontein beweeglikheid beperk het Senwes Equipment grondverskuiwingstoerusting beskikbaar gestel om te help om kanale te grawe ten einde water vanaf plaashuise en landerye weg te lei. Hinterland Fuels in Bultfontein borg diesel vir dié toerusting.

“Die waarde van ʼn sambreelprojek soos dié is dat dit nie net uitkoms bied aan individue en gemeenskappe wat onder moeilike omstandighede gebuk gaan nie, maar ook omdat dit gemoedsrus aan donateurs en vennote bied,” sê Strydom. Hy voeg by dat Senwes, as ʼn gevestigde en toerekenbare agri-besigheid reeds vir 112 die belange van die landbouwaardeketting op die hart dra. “Deur ʼn helpende hand na ander uit te steek, is Senwes getrou aan sy visie, naamlik om ʼn daadwerklike verskil in mense se lewens te maak.”

Vir meer inligting oor die AVC Relief Umbrella-projek besoek www.senwes.co.za of stuur ʼn e-pos na [email protected]  


Related Articles