Regering se plan vir landbou – konsepplan op die tafel

  • 05 October 2020
  • 1339
  •  
  •  
  •  nuusDit is aldus Mooketsa Ramasodi, adjunkdirekteur-generaal van landbouproduksie, gesondheid en voedselveiligheid. Volgens Ramasodi kan dié plan tot 317 500 nuwe boere, 10 000 voorligtingsbeamptes en 63 500 ander entrepreneurs tot die sektor voeg. Voorkeur sal ook verleen word aan vroue, 50%, en die jeug, 40%.

Aspekte wat aandag benodig

Ten einde ʼn beleggingsvriendelike klimaat te skep, meen Ramasodi dat verskeie sake daadwerklike aandag moet geniet. Hierdie sake sluit, onder meer in: die versterking van bewoners se regte op kommunale grond, die afhandeling van regulasies vir die produksie en verwerking van kannabis, ʼn beleid oor grondskenkings, die hersiening van wetgewing oor grondwaardasies, die verbetering van varsproduktemarkte se bedryfsdoeltreffendheid en die bywerk van wetgewing oor verblyfregte.

Volgens Ramasodi het die departement al sowat 8,7 miljoen hektaar bekom vir die totale grondhervormingsprogram. Van dié grond wat oorgedra is, het 87% geen waterregte gehad nie. Hiervan was 81% geskik vir vee, 12,4% vir gesaaides en 4,5% vir tuinbou.

Met die oog op die uitvoering van die meesterplan word daar verder beoog om voorligtingsdienste uit te brei van die huidige een voorligtingsbeampte vir elke 850 boere, na een vir elke 250 boere. Terselfdertyd sal daar aandag gegee word aan infrastruktuur soos water, besproeiing, opbergingsgeriewe en kolleges.

Oor die finansiering van die plan het Ramasodi verduidelik dat fondse sal kom uit ʼn vennootskap tussen die private en openbare sektor met gemengde finansieringsbronne soos staatstoelaes, private fondse, statutêre heffings en trustgeld. Wat die tydskale betref, word die plan gekoppel aan die Nasionale Ontwikkelingsplan met sy mikpunte vir lewering teen 2030.

Verskillende rolspelers rondom die tafel

Ramasodi verduidelik dat die plan, wat tans in ʼn vierde konsepdokument vervat word, deur verteenwoordigers van provinsies, arbeid en die kommersiële en ontwikkelende landbou bestudeer word. Die mikpunt is om by ʼn konsensusverdrag uit te kom.

Related Articles